Vi trenger ikke to lukkede GSM-nett

Regjeringen starter nå utbyggingen av to nye, men lukkede GSM-nett. Det ene nettet til 1,7 milliarder kroner har bare en oppgave - sikre at lokfører ikke kjører på rødt lys.

Norges dekkes i dag av to GSM-nett eid av Telenor og NetCom. Nå går regjeringen inn for å bygge ytterligere to, men det vil ikke gi lavere telepriser.

Saken har flere momenter som skurrer stygt. Det største nettet, Tetra, skal gi politi, brannvesen og sykehusene et sikkert og funksjonsrikt nett for bruk på skadesteder og i kontakt med vaktsentraler. Prislappen er 3,5 milliarder kroner, for nettet skal gi langt bedre dekning og kapasitet til mange samtidige samtaler på selv de mest avsidesliggende steder - i påvente av en større ulykke.

Næringsdepartementet og mange andre har foreslått at man utreder mulighetene for å lage modifiserte GSM-telefoner og utvider kapasiteten i Telenor og NetComs nett, men dette er blitt skjøvet til side. Man kan få en mistanke om at leverandører og partene har skjøvet sin syke mor - risikoen for terror og hensynet til lidende mennesker - foran seg.

La oss foreløpig hoppe over denne debatten, for da kommer vi til et prosjekt hvor fordelene synes langt mindre klare: Jernbaneverket ser ut til å ha presset gjennom en utbygging av enda et nett som skal dekke jernbane-strekningene i Norge - til sammen 4000 kilometer.

Tidsfristene som er presset frem, blant annet gjennom europeiske vedtak og Sveriges utbygging gjør at regjeringen foreslår at Jernbaneverket får starte - før pengene er bevilget. I realiteten er dermed beslutningen tatt - det er ingen vei tilbake.

Det er mulig jeg tar feil, men som menigmann undrer jeg meg over hva som er i veien med dagens togradionett - Scanet. I motsetning til nødetatene som kanskje trenger overføring av bilder og mange samtidige brukere, trenger vel egentlig togførerne et digitalt signal i ordets rette forstand - kjør eller stopp/stå helt stille. Nei, forresten, du trenger også et signal for "kjør bakover".

Etter Åsta-ulykken kom det frem at NSBs lokmotivfører kjører på rødt lys til stadighet. Om togføreren i dette tilfelle gjorde det eller ei, får vi neppe svar på, men må vi bruke 1,7 milliarder kroner på et digitalt mobilnett for å fortelle folk om de skal kjøre fremover eller stoppe?

Hva med å vente i to år, så kan togførerne få Tetra-mobiler og et nett som likevel skal dekke hele landet? Kapasitet er neppe et problem - noen titalls togførere burde det være plass til i et nett som har bedre kapasitet enn Telenors nett.

Til toppen