VIAGra-tall fra Telenor

Telenor-konsernet gjør opp første kvartal med et rekordstort overskudd. Det sterke resultatet (før skatt) på 10,6 milliarder kroner kan hovedsakelig tilskrives gevinsten fra salget av tyske VIAG Interkom.

Telenor-konsernet gjør opp første kvartal med et rekordstort overskudd. Det sterke resultatet (før skatt) på 10,6 milliarder kroner kan hovedsakelig tilskrives gevinsten fra salget av tyske VIAG Interkom.

Foruten vellykkede aksjeplasseringer, viser Telenor ASA også evne til å vokse organisk - ikke minst innen mobilområdet.

Justert for salgsgevinster økte Telenors driftsinntekter med 1,4 milliarder kroner (16,9 prosent) i første kvartal i år sammenlignet med samme periode i fjor. Når salgsgevinster holdes utenfor var veksten i det samlede driftsresultatet før av- og nedskrivninger på ni prosent, opplyser selskapet i en børsmelding.

Som følge av salg av Telenors andel i mobilselskapet Viag Interkom GmbH er konsernets balanse vesentlig styrket: Netto rentebærende gjeld ved utgangen av første kvartal var 20,5 milliarder kroner, som er en reduksjon på 20 milliarder kroner fra årsskiftet. Etter salget av konsernets eierandel i Esat Digifone, som vil bli regnskapsført i andre kvartal, vil netto rentebærende gjeld bli redusert med ytterligere 11,4 milliarder kroner.

Gevinstene før skatt ved salg av andelene i VIAG Interkom og Esat Digifone var for hver av dem 10,7 milliarder kroner.

Telenor Mobile Communications kan skilte med en markert økning i såvel driftsinntekter som resultat i årets første tre måneder. Driftsinntektene i den norske mobilvirksomheten har økt med 23 prosent i forhold til samme periode i fjor, og selskapene i den internasjonale mobilvirksomheten skryter av å ha "fortsatt sterk vekst i abonnement og driftsinntekter".


Telenors andel av abonnementene i de tilknyttede og felleskontrollerte mobilselskapene var 3,5 millioner ved utgangen av første kvartal - en økning på 2,1 millioner sammenlignet med samme periode i fjor.

Skjerpet konkurranse til tross, Telenor har fremdeles en enormt stor markedsandel innen sluttbrukermarkedet for fasttelefoni. Konsernets markedsandel er 73 prosent (inkludert Telenor Internett) målt i antall trafikkminutter for fasttelefoni ved utgangen av kvartalet - det vil si på nivå med tallene ved siste årsskifte.

Til toppen