Video erstatter ikke møter

Video-konferanse er ikke en reell erstatning til person-møter, mener norske økonomisjefer.

Video-konferanse er ikke en reell erstatning til person-møter, mener norske økonomisjefer.

Under dotcom-bølgen mente mange at man kan bruke IT-systemer til å erstatte personlig kontakt. Selv om salget av videokonferanse-utstyr vokser pent, men det har ikke eksplodert.

Man må møte folk personlig, er konklusjoen fra norske økonomisjefer. Transportøkonomisk institutt har intervjuet 536 stykker og konklusjonen er klar - åtte av ti mener at de ikke klart å redusere sine reisekostnader med videokonferanseutstyr, skriver Dagens Næringsliv.

Av de 536 lederne, har 164 brukt video-utstyr. Bare 10 prosent av de som har investert i slikt utstyr, mener det har klart å redusere reisingen betydelig. Men 40 prosent svarer de "i noen grad" har redusert reisingen og så og si alle mener de i en eller annen grad har spart tid.

Utstyret brukes primært til interne møter, ikke mot kunder.

Til toppen