- Video på IP ikke modent før tidligst 2002

- I beste fall modner markedet for bruk av datanett til videokonferanser dobbelt så raskt som ISDN-markedet, sier Robert Berntsen i Tandberg til digi.no.

Teknisk direktør Robert Berntsen i Tandberg ASA påpeker at det tok åtte år med standarden H.320 for ISDN før antallet brukere kom opp på et slikt nivå at man kunne karakterisere markedet som modent.

- Kommunikasjonsstandarden for IP-telefoni (H.323), og dermed for videokonferanse over IP-baserte nett, er ikke en gang helt ferdig utformet. Om vi likevel sier at man klarer å modne dette markedet dobbelt så raskt som det man klarte med ISDN, så vil du ikke se noen betydelig vekst før i år 2002, sier Berntsen.

Han minner om at selv om standarden skulle vært helt ferdig tar det uansett tid før den tas i bruk av såpass mange aktører at markedet vil være interessant for Tandberg. Berntsen ser i tillegg flere problemer med videokonferanse-løsninger over datanettverk som ikke kan løses før man får muligheten for å dedikere båndbredde til videokonferansetrafikk, noe som ligger flere år frem i tid:

- Problemet med å legge tale og video over på datanettverk er blant annet at det ikke er stabilt nok. Datatrafikk på Ethernet og Token-Ring tåler at informasjonen tidvis "krasjer" og må sendes om igjen. For lyd og video medfører det at kvaliteten blir såpass dårlig at den ikke er interessant for den profesjonelle bruker.

- IP-kommunikasjon krever som all annen kommunikasjon at man har et avbruddsfritt samband. Det er en knapp faktor på de internasjonale datanettene. Når Telenor nå demonstrerer IP-telefoni, så er denne trafikken koblet inn i det vanlige telenettet straks man går utenfor prøveområdet. Det som er interessant for kunden er hvilken protokoll hun skal benytte for sin terminal frem til nærmeste tilknytningspunkt med telenettet. Her tror vi som sagt det vil ta lang tid før kunden reelt sett har muligheten for å bruke H.323, sier Berntsen.

Han peker også på at når et selskap har en datalinje fast oppkoblet til et nett, betaler man for båndbredden og for fast oppkobling. Båndbredden velges naturlig nok ut fra hvor stor datatrafikken er. En videokonferanse krever betydelig båndbredde. Ved bruk av ISDN-linjer kobler man opp den båndbredden man har behov for. En fastlinje derimot, vil eventuelt måtte dimensjoneres for å ta de toppene som dukker opp når du kobler opp en videokonferanse. Det blir unødvendig dyrt.

- Likevel ser det ut til at både PictureTel, VTEL og Intel satser på IP/LAN-basert kommunikasjon i sine nye produkter. Har dere teknologi til å matche de produktene som blir presentert av konkurrentene?

- Så absolutt. Vi har utstyr her på huset som du kan koble mot datanettet ditt om du ønsker. Vi har imidlertid ikke besluttet når det skal lanseres på markedet. Vi opplever at de kundene som ligger lengst fremme teknologisk vil kunne teste teknologien i år. I markedet er det imidlertid en viss nøling ennå.

- Intel selger nå konferanseromsløsninger på PC-plattform, med 29-tommers skjerm. Hensikten skal være å kjøre videokonferanse og samtidig kunne drive dokumentdeling eller hente frem internettsider og presentasjoner. Kan dere tilby den funksjonaliteten?

- Ja, det tilbyr vi i dag til de som ønsker det. Våre systemer kan kommunisere direkte med Intels systemer. Men siden vi leverer hovedsakelig større systemer til møterom, viser det seg at datautveksling foreløpig ikke er av stor betydning for kundene. Erfarne kunder er opptatt av å gjøre bruken enklere heller enn mer avansert, og i et slikt lys sier det seg selv at datasamarbeid ikke kommer øverst på kundenes ønskeliste.

- Vi velger å lansere produktene med en funksjonalitet kunden kan bruke, og er komfortabel med å bruke. Det er ikke teknologien som begrenser produktene, men hva markedet er modent for, avslutter Berntsen.

Til toppen