Videoutvikler sier Microsoft stjal teknologi

Burst.com har flere patenter innen video og lyd over IP-nettverk, og hevder Microsoft stjal deres teknologi.

Burst.com har flere patenter innen video og lyd over IP-nettverk, og hevder Microsoft stjal deres teknologi.

Burst.com er et lite, børsnotert utviklingsselskap som ble etablert i 1990 og som har satset på teknologi for formidling av video og lyd over IP-nettverk. Det innehar en rekke patenter, samt varemerker som Burstware, Faster-Than-Real-Time og Burst-Enabled.

Selskapet skal være på konkursens rand, med akkumulert gjeld på 61 millioner dollar og samlede utestående fordringer noe i overkant av aktiva. Forsøk på å lisensiere teknologien til blant andre Intel, RealNetworks og Microsoft, har strandet. Ut fra antakelsen om at det ikke lenger finnes realistiske muligheter på markedet, har Burst.com lansert et søksmål mot Microsoft, i et siste forsøk på å overleve.

I søksmålet trekker Burst.com veksler på dommen mot Microsoft i den store monopolsaken, og påstår at selskapets utilbørlige opptreden er kilden til problemene med å få omsatt Burst-teknologien. Søksmålet påstår at Microsoft har presset andre aktører til ikke å inngå avtaler med Burst.com. Det påstår også at Microsoft forhandlet med Burst.com i nærmere to år i 1999 og 2000, og brukte anledningen til å sette seg grundig inn i teknologien før de avsluttet forhandlingen med et latterlig tilbud på en million dollar for evig og eksklusiv rett til alle Burst.coms patenter.

Som følge av denne innsikten i Burst-teknologien, skal Microsoft ha innarbeidet den i sin egen videospiller Corona, som ble demonstrert i fjor og som det er meningen å innlemme i Windows Media Player, som en integrert del av Windows XP. Microsoft skal dessuten ha gjort Corona inkompatibel med andre implementeringer av Burst-teknologien.

Microsoft vil ikke kommentere selve søksmålet eller det historiske forholdet til Burst.com, men opplyser at selskapet har arbeidet med løsninger for videooverføring over IP-nettverk i ti år, og at Corona er resultatet av dette langvarige utviklingsarbeidet.

En analytiker sier til Wall Street Journal at flere selskaper har utviklet løsninger for såkalt burst-teknologi, der store datastrømmer kan sendes spurtvis men likevel oppfattes som en kontinuerlig strøm. Det kan følgelig være svært vanskelig å bevise at Microsofts løsning bygger på Burst.coms teknologi.

Til toppen