Videreutvikler vektorgrafikk for weben

W3C har gitt ut et første utkast til SVG 2.0.

Videreutvikler vektorgrafikk for weben
Bilde: Wikimedia Commons med Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5-lisens

Bruken av SVG (Scalable Vector Graphics) har blomstret de siste årene, etter at samtlige omsider fikk støtte for standarden. SVG-standarden spesifiserer en XML-basert filformat som inneholder beskrivelser av todimensjonell vektorgrafikk, altså grafikk basert på matematiske uttrykk. SVG kan manipuleres ved hjelp av JavaScript og vektorgrafikken kan skaleres uten tap av oppløsning. Det er også mulig å lage animasjoner basert på SVG. Dagens spesifikasjon har versjonsnummer 1.1 Second Edition.

I går kunngjorde W3C at det første offentlige utkastet til SVG 2.0 nå er tilgjengelig.

Det er ikke lett å se noen rød tråd i endringene som er gjort til nå, men mye dreier seg så langt om en opprydding av spesifikasjonen, hvor en del lite brukte elementer har blitt fjernet.

Men det har også blitt lagt til en del ny funksjonalitet som har blitt mye etterspurt. Brukervennligheten til språket skal også være forbedret.

En oversikt over alle endringene som er gjort mellom dagens utgave og det nye utkastet, finnes her.

Les mer om: