Vidtrekkende lagringsallianse mellom Dell og EMC

Dell og EMC har inngått en vidtrekkende allianse innen lagringssystemer. Dell skal selge Clariion-skap, og lære EMC ett og annet om effektiv drift og produksjon.

Dell og EMC har inngått en vidtrekkende allianse innen lagringssystemer. Dell skal selge Clariion-skap, og lære EMC ett og annet om effektiv drift og produksjon.

Avtalens økonomiske betingelser er ikke kjent. Det man vet så langt, er at den ser ut til å passe begge partene utmerket, på både kort og lang sikt.

Lagringsmarkedet er stadig innbringende, samtidig som marsjen mot interoperabilitetsstandarder går noe tregt. EMC har et godt grep om markedet blant de aller største bedriftene, samtidig som IBM er svært aktiv, og Hitachi Data Systems har inngått allianser med konkurrenter som Sun og Hewlett-Packard Company. HPs oppkjøp av Compaq, en viktig leverandør av lagringssystemer, gjør også dette selskapet delaktig i Hitachis alliansebygging. I morgen vil Compaq presentere en rekke nye lagringsprodukter.

I dette landskapet var det naturlig for Dell å søke allianse med EMC. Dell satset tidligere på OEM-leverandører, men opplevde at den viktigste leverandøren ble kjøpt opp, nettopp av EMC. Forsøkene på å sparke liv i egne lagringssystemer gjennom produktutvikling og oppkjøp av små leverandører, har ikke gitt tilfredsstillende resultater. På sin side har EMC store problemer i forhold til kunder som ikke er blant verdens 1.000 største bedrifter, og gikk nylig på et kraftig økonomisk smell. Michael Dells gamle vits om at EMC står for "excessive margins corporation" er henvist til mimrekammeret.

Avtalen med EMC forplikter Dell til å kutte ut egne lagringsnettprodukter (SAN) og i stedet selge EMC-merkene Clariion og Symmetrix, primært til organisasjoner innen offentlig forvaltning, utdanning og helse, samt til mindre bedrifter. Dell fortsetter å selge egne dedikerte lagringstjenere (NAS). Dells organisasjon på service- og konsulentsiden skal rustes opp. Partene skal samarbeide om framtidige lagringssystemer. Dell skal hjelpe EMC til å effektivisere produksjonen og tillempe moderne metoder innen bestilling og logistikk.

Til toppen