– Viktig å kunne være anonym på nettet

Vint Cerf forteller om heftig debatt internt i Google.

– Viktig å kunne være anonym på nettet
Vinton «Vint» Cerf regnes som én av fedrene av Internett på grunn av sitt arbeid med blant annet TCP/IP på 1970-tallet. Bilde: Veni Markovski/Wikimedia commons

Vint Cerf, som på 1970-tallet var med på å utarbeide protokollene som i dag danner grunnlaget for hele Internett, har siden 2005 vært ansatt som Chief Internet Evangelist hos Google.

I et intervju med Reuters tar han et oppgjør med en tendens hvor det i stadig større grad kreves av brukere av Internett-tjenester må stå fram med sitt virkelige navn.

Noe av bakgrunnen for dette er Google+-tjenesten til Cerfs arbeidsgiver. Denne integreres stadig tettere med Google-tjenester, hvor brukerne har kunnet opptre under pseudonymer. Ifølge Cerf har det vært en intens debatt i Google om hvordan brukernes virkelige skal gjøres synlige på tvers av de ulike tjenestene, for eksempel YouTube.

Løsningen for videotjenesten har blitt at de av brukerne som har knyttet en eksisterende YouTube-konto til sin Google+-konto, kan velge om de vil utgi innhold på tjenesten med sitt egentlige navn (som registrerte i Google+), eller med et pseudonym.

–Bruk av virkelige navn er nyttig. Men jeg synes ikke at det bør tvinges på folk, om jeg mener at vi ikke gjør dette, sier Cerf til Reuters.

– Anonymitet og bruk av pseudonymer er fullt akseptabelt i noen situasjoner, sier Cerf.

Han har tidligere advart mot at styremaktene i ulike land – også demokratiske – i økende grad sensurer og filtrerer weben, og at noen regimer forsøker å forby anonymitet på nettet for enklere å kunne kontrollere politiske ytringer.

– Men det er tilfeller hvor begge parter i transaksjoner virkelig har behov for å vite hvem man snakker til. Så det jeg ser for meg er ikke at vi stopper anonymitet, men heller at vi tilbyr en mulighet ved behov som styrke kan autentisere hvem deltakerne er.

Til Reuters sier Jillian York i Electronic Frontier Foundation (EFF) at Google riktignok respekterer brukernes rettigheter mer enn det Facebook gjør, men at selskapet likevel ikke går langt nok.

– Googles tilnærming til dette tar utgangspunkt i at det eneste som folk ønsker er sikre seg mot, er myndighetene, og det er ikke helt sant. Folk er også opptatt å være beskyttet mot Google selv, sier York til Reuters.

Som York nevner, har Facebook et noe mindre fleksibelt syn på bruk av pseudonymer.

– Denne kulturen med virkelige navn fører til mer ansvarlighet og et sikrere og mer tiltrodd miljø for våre brukere. Vi mener sterkt at bruken av autentisk identitet bidrar til at brukerne får mest mulig ut av nettstedet, sier en talsmann for Facebook, Frederic Wolens, til Reuters.

Spørmålet er i hvor stor grad denne påstanden om tiltro stemmer. Det er en kjent sak mange har flere kontoer, både hos Facebook og Google. Det er ingen kontroll av at personene bak kontoene faktisk heter det de oppgir at de heter.

Vint Cerf forteller til Reuters at han selv bruker to forskjellige Google+-kontoer, én for jobb og en annen for personlig sosialisering. I tillegg har han en Favebook-konto som han betegner som lite nyttig.

    Les også:

Les mer om: