Viktig e-post kan utløse automatisk SMS-varsel

- Microsoft tilbyr tillegg til Outlook for automatisk varsling per SMS når viktig e-post eller møteinnkallinger kommer, forteller .Net-evangelist Ole Tom Seierstad.

- Microsoft tilbyr tillegg til Outlook for automatisk varsling per SMS når viktig e-post eller møteinnkallinger kommer, forteller .Net-evangelist Ole Tom Seierstad.

I likhet med IBM, tror Microsoft at mobile løsninger vil prege arbeidslivet i stadig større grad, og at underbruken av WAP skyldes mangel på målrettede tjenester.

- Følgelig kreves en infrastruktur som forenkler igangsettingen av nye tjenester, mener .Net-evangelist Ole Tom Seierstad i Microsoft Norge. - Om fem til seks uker debuterer vi med Microsoft Mobile Information Server [MMIS] som operatører og bedrifter kan installere for å bære nye applikasjoner og tjenester.

I bedriften forutsetter MMIS at e-post, kalender, kontakter og gjøremålslister organiseres gjennom Exchange Server.

- MMIS er laget som en plattform der Microsoft og uavhengige leverandører vil tilby forskjellige applikasjoner. Den første applikasjonen fra vår side er Outlook Mobile Access [OMA].

OMA gjør at brukeren gis tilgang over WAP til sin innboks i Exchange. Det betyr at telefonen blant annet kan brukes til å lese, lage og slette e-post, godta eller avvise avtaler, søke etter kontakter, og lese og oppdatere gjøremålslister.

- I tillegg til muligheten til å hente informasjon, lar OMA deg også sette opp regler for en personlig varslingstjeneste. Det betyr at OMA kan få MMIS til å sende deg SMS-meldinger når det skjer noe med din innboks.

Ideen med dette er at for eksempel møteinnkallinger, nye oppgaver eller e-postmeldinger fra bestemte personer eller med bestemte temaer, automatisk utløser SMS-meldinger til din mobiltelefon. Meldingene forteller hva oppdateringen gjelder og hvem som står bak. Også presentasjonen av de automatiske meldingene kan styres av regler. Du kan blant annet spesifisere at meldingen skal utstyres med telefonnummeret til opphavet, slik at du straks kan ta kontakt for å få ytterligere detaljer.

Varslingen styres fra brukerens PC, mens reglene lagres på serveren. WAP-telefonen kan foreløpig ikke brukes til å endre reglene, men det er mulig å skru varslingen av og på.

Koplingen mellom MMIS "Enterprise" på bedriftssiden og MMIS "Carrier" på operatørsiden gjør blant annet at informasjonsflommen krypteres som vern mot innsyn og tapping. Uten MMIS på operatørsiden er de samme tjenestene tilgjengelige, men informasjonen overføres ukryptert over Internettet.

- OMA må ikke forveksles med klientprogrammet Outlook Mobile Manager [OMM], understreker Seierstad. - OMM er et gratis program som fungerer sammen med en Exchange Server for å tilby personlig SMS-varsling. Du kan legge opp regler tilsvarende dem i OMA, og motta meldinger om viktig e-post, møteinnkallinger og så videre. Det forutsetter selvfølgelig at PC-en din er oppe og kjører Outlook. I motsetning til OMA gir ikke OMM innsyn i innboksen over WAP.

Til toppen