Viktig formulering fjernet fra aksjonæravtalen

Regjeringens håndtering av Telia-Telenor fusjonen behandles nå av Samferdselskomiteen på Stortinget. Et notat som hittil har vært unntatt offentlighet er nå frigitt for å kaste lys over den mislykkede affæren. Det oppklarer noe av hvorfor de to partene hadde ulike fortolkninger av stemmerettsreglene.

Regjeringens håndtering av Telia-Telenor fusjonen behandles nå av Samferdselskomiteen på Stortinget. Et notat som hittil har vært unntatt offentlighet er nå frigitt for å kaste lys over den mislykkede affæren. Det oppklarer noe av hvorfor de to partene hadde ulike fortolkninger av stemmerettsreglene.

NTB skriver at samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll onsdag 12. januar har frigitt et viktig notat fra advokatfirmaet Thommessen Krefting Greve Lund datert 12. desember i fjor - fire dager før fusjonsavtalen ble brutt.

Det ble gjort etter at samferdselskomiteen på Stortinget nå har spurt spesifikt etter det notatetsom har vært unntatt offentlighet. Fjærvoll sendte den 7. januar i år over en rekke analyser og betenkninger fra Thommessen Krefting Greve Lund og advokatfirmaet BAHR som ble brukt mye i løpet prosessen, men altså ikke det spesifikke notatet.

I aksjonæravtalen skal det ha stått en presisering av stemmerettsreglene som støttet Norges fortolkning av reglene i en tidligere paragraf i avtalen. Denne presiseringen skal ha eksistert fra 25.-29. mars, dagen før undertegnelsen av aksjonæravtalen, men utelatt i selve avtalen, erstattet av en vagere formulering.

Notatet fra advokatfirmaet tar for seg utviklingen i avtaleutkastene fra 7. februar til undertegnelsen 30. mars. Det er særlig rettet fokus på en viktig paragraf om hvordan styret skulle håndtere de vanskelige spørsmålene knyttet til lokalisering av divisjonene.

Uklarhetene førte som kjent til at den ettertraktede mobildivisjonen ble plassert i Stockholm, noe som utløste ramaskrik på den norske siden. Nordmennene mente at stemmerettsreglene var brutt fordi ingen av de norske styremedlemmene stemte for plassering i Sverige. Styret var delt på midten, og styreleder Jan-Åke Kark benyttet dobbeltstemmen sin.

Ifølge NTB kunne ikke Telenors eksterne advokat i Thommessen Krefting Greve Lund gi noen dypere forklaring på hvorfor presiseringen forsvant enn at det kunne dreie seg om en ren redaksjonell endring i avtaleteksten.

Til toppen