Viktig sikkerhetsfiks for Mac

Apple har publisert en fiks som tetter noen svært kritiske hull.

Apple har publisert en fiks som tetter noen svært kritiske hull.

Ifølge IT-sikkerhetsselskapet Secunia er det svært kritisk å installere fiksen så fort som mulig.

Fiksen tetter et stort antall sikkerhetshull som kan misbrukes av uvedkommende til å bryte seg inn i maskiner med Mac OS X, og gjennomføre flere typer angrep, blant annet tjenestenekt.

Det gis mer informasjon i advarselen Apple Mac OS X Security Update Fixes Multiple Vulnerabilities, som også inneholder lenker til adressene der fiksen tilbys.

Til toppen