Viktig sikkerhetsoppdatering til Mozilla-produkter

Mozilla har publisert oppdaterte utgaver til tre av stiftelsens mest kjente produkter, for å fjerne sårbarheter.

Mozilla publiserte i går sikkerhetsoppdateringer til både Firefox 1.5 og 2.0, Thunderbird 1.5 og SeaMonkey. Flere av sårbarhetene regnes for svært alvorlige og går igjen i alle produktene, men ikke nødvendigvis med standardinnstillingene. En av sårbarhetene gjelder kun Windows-versjonen.

En komplett oversikt over sårbarhetene finnes på denne siden.

Thunderbird og SeaMonkey topper listen med seks svært alvorlige sårbarheter hver, mens det i de to Firefox-versjonene er blitt fjernet fem svært alvorlige sårbarheter. I tillegg kommer et lite antall mindre alvorlige sårbarheter i hvert av produktene.

Oppdateringene kan lastes ned fra denne siden, men hos de fleste vil produktet selv laste ned og installere oppdateringen.

Til toppen