Viktig skritt nærmere ny WLAN-standard

Arbeidet med å utvikle neste generasjons WLAN-standard, 802.11n, er kommet et betydelig skritt videre.

Medlemmene av IEEE-arbeidsgruppen som har ansvar for den kommende WLAN-standarden 802.11n, er blitt enige om hvilket av de innkomne forslagene det skal satses videre på. Dette forteller medlemmer av gruppen til ExtremeTech.

Løsningen gruppen vil foreslå som standard, TGn Sync, støttes av blant annet Intel, Sony, Matsushita og Toshiba. TGn Sync konkurrerte om arbeidsgruppens stemmer med WWiSE-forslaget, som var foreslått av en gruppe bestående av blant andre Motorola, Nokia og Texas Instruments.

Det fortsatt langt fra sikkert at TGn Sync ender opp som en standard. Ifølge ExtremeTech skal medlemmene av IEEE stemme på hvorvidt TGn Sync skal gjøres til et offisielt forslag til standard. Dette skal skje i forbindelse med det neste IEEE-møtet, som arrangeres i mai. Teknologien må da få 75 prosents oppslutning blant medlemmene for ikke å bli forkastet.

Går forslaget gjennom, vil TGn Sync bli basis for IEEE 802.11n-standarden i løpet av 2006 eller 2007.

802.11n er designet for å erstatte dagens 802.11a/b/g-standarder. Ifølge ExtremeTech mener støttespillerne bak TGn Sync at teknologien vil kunne levere hastigheter på mellom 315 og 630 Mb/s, avhengig av systemet. Et langt mer forsiktig anslag er at maksimalhastigheten vil være på minimum 100 Mb/s. Dette skal være tilstrekkelig for å streame video.

Begge de to forslagene som ble behandlet benytter en serie antenner (MIMO - multiple-in, multiple-out) for å skape et bedre signal. Forskjellen på standardene, ifølge ExtremeTech, er ikke minst at TGn Sync er bakoverkompatibel med dagens 802.11a/b/g-standarder.