KOMMENTARER

Viktig utspill for mer bruk av efaktura

Difi fortjener honnør når de ber norske bedrifter bli aksesspunkter for Peppol.

Arild Haraldsen er administrerende direktør i NorStella og bidrar jevnlig med kommentarer i digi.no.
Arild Haraldsen er administrerende direktør i NorStella og bidrar jevnlig med kommentarer i digi.no.
8. apr. 2011 - 09:43
Arild Haraldsen er administrerende direktør i NorStella og bidrar jevnlig med kommentarer i digi.no.
Arild Haraldsen er administrerende direktør i NorStella og bidrar jevnlig med kommentarer i digi.no.

Ifølge en pressemelding fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) denne uken vil alle meldingsformidlere og ERP-leverandører (relevante aktører) få tilgang til de standarder som er utviklet i det europeiske – og norskledede – prosjektet PEPPOL for formidling av den nye standarden for efaktura.

Dette begrunnes med at det er mer realistisk å nå målet om å være i stand til å motta efaktura etter den nye standarden innen 1. juli 2011 når det finnes flere aktører som kan bidra til å formidle den, samt at det øker konkurransen i markedet for meldingsformidling. Alternativet hadde vært å etablere egen infrastruktur gjennom et offentlig eid aksesspunkt (les AltInn), noe som hadde ført til senere utbredelse, og at en sannsynligvis ville få problemer i forhold til både norsk og europeisk konkurranselovgivning.

I tillegg får det offentlige en mye klarere rolle.

De blir – som kunde – kravsetter til sine leverandører, det være seg meldingsformidlere eller leverandører av varer og tjenester. De slipper den rollekonflikt som ligger i at de selv skulle være en aktør i dette markedet på lik linje med private aktører, og/eller ha føringer som de facto kunne bidra til regulering av et privat marked. Rollene som kunde, aktør og regulator er nå skilt på en forbilledlig måte.

NorStella og b2bConnect-miljøet (de ikke-finansielle meldingsformidlere) har tidligere gjort oppmerksom på det uheldige i denne sammenblanding (se artikkelen Trengs en offentlig infrastruktur for e-faktura?). At en vil benytte standardene i PEPPOL-prosjektet har aldri vært bestridt. Tvert om: Dess mer standarder (på format, meldingsformidling og så videre) dess bedre, som jo er NorStellas anliggende i denne saken.

Det er også av betydning at navnet på den nye standarden for efaktura til det offentlige er endret fra «ehandel format faktura og kreditnota» til «Elektronisk handelsformat» (EHF). Som påpekt tidligere – det forrige navnet ga for tett assosiasjon til e-handelsplattformen. Den er i prinsippet en privat portal/meldingsformidler på linje med øvrige, private meldingsformidlere.

Mottagere og utstedere av efaktura kan nå fritt velge hvilken meldingsformidler eller ERP-leverandører de ønsker å knytte seg til. Forutsetningen er at de benytter PEPPOL-standardene og at formidlingen mellom meldingssentralene er kostnadsfritt for kundene. Med andre ord: Konkurransen skal fungere til beste for kundene.

Så er det neste steg, å ta efaktura i bruk.

Det er ingen triviell sak å ta i bruk efaktura (uavhengig av format eller teknisk løsning). Det må inngås avtaler mellom utsteder og mottager, arbeidsprosesser må endres, og implementeringen må planlegges og prioriteres. Alle vet at dette er både vanskelig og krevende. Utfordringen er ikke spesiell for offentlig sektor. Privat sektor har de samme problemer, men kanskje mer erfaring enn offentlige etater. Her kan kunnskaps- og erfaringsutveksling mellom offentlig og privat sektor være på sin plass. Man kan rett og slett lære av hverandre. (Det er laget en egen utvekslingsavtale som kan være et hjelpemiddel i så henseende, se nettstedet til e2b Forum.)

Bruk av efaktura mellom bedriftene gir store kostnadsbesparelser. Det finnes mange måter å regne ut dette på. (Et hjelpemiddel kan du finne ved henvendelse til norstella@norstella.no.)

Faktum er at gevinsten er større for mottager enn for utsteder, selv om gevinsten for utsteder også er betydelig. Det er derfor viktig at en i fellesskap finner en løsning slik at begge får en optimal effekt. Hjelpemidler bør også utarbeides her.

Til sist: Mange mener samtrafikk mellom meldingsformidlere ikke fungerer. Det er feil – samtrafikken fungerer helt OK teknisk, og er kostnadsfritt for kundene. Men det er et faktum at meldingsformidlerne (de ikke-finansielle og banknettverket) konkurrerer om kundene, og at de har ulike forretningsmodeller som gjør at det kan ta tid å etablere en forbindelse mellom utsteder og mottager når disse benytter forskjellige meldingsformidlere. Det er ingenting galt i det. Men det er når det offentlige som kunde blir kravsetter til denne samhandlingen, og samtidig gir tilgang til de nødvendige standarder for å utøve denne samhandlingen på felles måte, at konkurransen blir virkelig effektiv.

Det er all grunn til å gratulere Difi med en fornuftig og pragmatisk tilnærming til dette som gir alle gevinster.

Difi arrangerer et orienteringsmøte 2. mai som det anbefales å delta på. e2b Forum arrangerer også et gratis frokostseminar om dette og tilstøtende temaer 24. mai i Gjensidige-bygget på Sollerud (program kommer senere, se www.e2b.no eller www.norstella.no).

    Les også:

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.