Vil 20-doble ytelsen til Itanium

Itanium-fedrene fra HP utvikler programvare som kan utnytte prosessoren fullt ut, også sikkerhetsmessig.

Itanium-fedrene fra HP utvikler programvare som kan utnytte prosessoren fullt ut, også sikkerhetsmessig.

Bill Worley har igjen stått fram i offentligheten. Han var mannen bak Hewlett-Packards Risc-prosessor PA-Risc, og gikk derfra til et prosjekt kalt PA-WideWorld som la grunnlaget for det som siden ble Itanium-brikken. Det skal også ha vært Worley som tok initiativet til at Itanium ble et felles prosjekt mellom Intel og HP.

Worley forlot HP for to år siden, og dukker nå opp som teknologisjef i oppstartselskapet Secure64. Dette selskapet utvikler en programvareplattform som skal dra full nytte av Itanium-prosessorens avanserte egenskaper innen parallellprosessering og sikkerhet, noe eksisterende operativsystemer beviselig ikke gjør. Worley har fått med seg flere av de beste hjernene bak Itanium-prosjektet.

Presseomtalen av Secure64 i forkant av en offisiell presentasjon som ventes seinere i dag, bygger hovedsakelig på patentsøknader fra selskapet. Selskapets nettsted har en svært allmenn presentasjon av hva teknologien kan tenkes brukt til.

Av dette materialet går det fram at selskapet vil lage en plattform spesielt tilpasset Itanium-prosessoren, kalt vekselvis «custom execution environment» (skreddersydd kjøremiljø) og «extensible application environment» (utvidbart applikasjonsmiljø). Denne plattformen skal ha visse trekk felles med et generelt operativsystem, men være langt mer kompakt. Den skal bære tilpassede applikasjoner, og vil også kunne fungere som et underliggende lag for generelle operativsystemer.

Secure64-plattformen tilbyr applikasjoner utnyttelse av Itanium-prosessorens evne til å unnagjøre opptil åtte instruksjoner per klokkeslag, sikkerhetspartisjoneringen og fire sikkerhetsnivåer, og begrenser ellers tjenestenivået til et minimum. Den skal kunne kjøre flere tilpassede applikasjoner samtidig.

Fordi den er spesialisert, skal ikke Secure64-plattformen konkurrere mot allmenne operativsystemer. Den skal i stedet brukes som grunnlag for spesialiserte tjenester på den såkalte randen – «the Edge» – det vil si der kundene og brukerne kopler seg opp mot bedriftens tjenester. Oppgavene er med andre ord web server, proxy server og applikasjonsserver. I sin egen redegjørelse nevner Secure64 også oppgaver som ruting, virusfiltrering, spamfiltrering, brannmur, vern mot tjenestenektangrep, virtuelle private nett, SSL-krypteringstjenester. Denne målrettingen av oppgaver gjenspeiles i en alternativ merkelapp som brukes på Secure64-plattformen: «web edge engine».

Med Secure64 skal disse oppgavene kunne skjøttes uten allment operativsystem. De skal gå opptil 20 ganger så raskt, og sikkerheten skal være så sterk at det vil være nærmest umulig å skrive virus og ormer som kommer seg forbi sperrene. Plattformen skal ha spesielle egenskaper for å håndtere webtjenester raskt og effektivt.

Plattformen skal gjøre det mulig å bruke Itanium i servere som er dedikert til disse oppgavene hver for seg. Den skal kunne håndtere flerprosessering og virtualisering, slik at man også kan bruke den på bokser som kjører mange spesialiserte oppgaver parallelt på opptil mange hundre prosessorer. Driften skal også være spesielt enkelt, med verktøy bygget inn i plattformen. På store Itanium-systemer vil det være mulig å la plattformen håndtere de eksterne tjenestene, mens et allment operativsystem tar seg av andre oppgaver.

Kombinasjonen av sikkerhet og ytelse vil appellere spesielt til miljøer som tjener penger på sikre transaksjoner over web.

De foreløpige kommentarene til plattformen går ut på at det teknologiske virker troverdig, mens det er noe mer skepsis knyttet til hvorvidt det vil lykkes å nå et tilstrekkelig antall utviklere. Alle applikasjoner må nemlig tilpasses plattformen, og det er ukjent hva slags verktøy Secure64 vil stille til rådighet.

Til toppen