Vil åpne for mobilnummer som starter på fire

Post- og teletilsynet vil i løpet av kort tid åpne for mobilnummer som starter på fire fordi man begynner å gå tom for nummer som starter på ni. Tilsynet har igjen en reserve på bare 200.000 nummer som starter på ni.

Post- og teletilsynet vil i løpet av kort tid åpne for mobilnummer som starter på fire fordi man begynner å gå tom for nummer som starter på ni. Tilsynet har igjen en reserve på bare 200.000 nummer som starter på ni.

Sjefingeniør i Post- og teletilsynet, Arne Litleré sier til digi.no at tilsynet ganske raskt kan ta i bruk deler av nummerserien som starter på fire, noe som også vil bli gjort. Dette vil frigjøre opptil åtte millioner nye nummer for mobiltelefoni.

- Vi har startet på en prosess som skal munne ut i løsninger for den norske nummerserien, sier Litreré, som legger til at Post- og teletilsynet har bedt teleoperatørene om tilbakemendinger på hvordan den norske nummerplanen skal se ut, og om en skal øke antall siffer i mobilnummer til ni fra dagens åtte.

Dagens norske nummerplan er bare ti år gammel, men likevel klarte Telenor - som laget planen - ikke å forutse det store behovet for nummer til mobiltelefoner da denne serien ble konstruert. Telenor satte bare av de åttesifrede tallene som starter på ni til mobiltelefoni, det vil si 9,9 millioner nummer.

Totalt består den norske nummerserien av 80 millioner nummer og vel 50 millioner nummer er avsatt til fasttelefoni. Problemet i dag er at det finnes flere mobiltelefonkunder enn fasttelefonkunder. I tillegg kommer det at enkelte tjenester på mobiltelefonen, som for eksempel telefonsvarer, krever egne nummer.

Det gjør behovet for nummer til mobiltelefoni veldig høyt. Den nye generasjonen mobiltelefoni, UMTS, vil i tillegg by på tjenester som krever enda flere nummer.

I en høringsrunde som Post- og teletilsynet har foretatt overfor de norske teleaktørene, er det gjennomgående synet at aktørene først vil åpne 4-serien. Innføringen av prefiks foran enkelte mobiltjenester, og eventuelt nisifrede nummer mener aktørene må utredes ytterligere før det innføres.

Litlere sier til digi.no at det er forskjell på hva teleaktørenes teknikere mener og hvilken fokus markedsavdelingene hos aktørene har. For i høringsrunden skylder teleaktørene delvis på hverandre i å sløse med mobilnummer. Men høringsuttalelsene er normalt skrevet av teknikere, mens det er markedsavdelingene som pusher tjenester som krever stadig flere nummer.

Paradokset er, ifølge Litlere, at mens både Telenor og NetCom mener åtte siffer er mer enn nok for mobiltelefonbrukerne, er det nettopp disse to selskapene som har en stor del av "æren" for at det brukes så mange mobilummer.

Telefonnummer
  • Nummerplanen består av vel 80 millioner nummer
  • Overgangen til ni-sifrede nummer vil gi 800 millioner nummer
  • 9-serien for mobiltelefoni gir 9,9 millioner nummer
  • 4-serien vil gi rundt åtte millioner nummer, resten blir reserve
  • De aller fleste mobilnummer er tildelt Telenor Mobil (5,4 millioner) og NetCom (3 millioner), mens Sense Communtcations har fått tildelt 50.000 nummer.
  • Telenor disponerer i tillegg 430.000 nummer for personsøking og 800.000 nummer for de to NMT-systemene.

Kilde: Post- og teletilsynet

Til toppen