Vil at elektronisk faktura blir obligatorisk

IT-minister Heidi Grande Røys vil ha fart på den digitale utviklingen, og begynner i staten.

Vil at elektronisk faktura blir obligatorisk

IT-minister Heidi Grande Røys vil ha fart på den digitale utviklingen, og begynner i staten.

Riksrevisjonen har flere ganger slått ned på den digitale utviklingen. Senest på onsdag ble en ny rapport lagt fram, der IT-ministeren fikk uttrykkelig melding om at myndighetene ikke har nådd de målene som er satt for elektronisk utveksling av informasjon det offentlige styringsverket.

- Mange offentlige virksomheter sitter på informasjon av verdi for andre offentlige etater. En bedre utnytting av disse opplysningene kunne ha bidratt til sikrere, raskere og mer effektive tjenester til privatpersoner og til næringslivet, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.

Riksrevisjonen har gjennomført undersøkelser i 17 departementer i 2006 og i 144 statlige virksomheter i 2007 som danner grunnlaget for rapporten.

    Les også:

Nå må IT-minister Heidi Grande Røys levere, og hun starter med elektronisk faktura som kan bli obligatorisk i staten.

I en pressemelding i dag går det fram at innføring av elektronisk faktura i staten kan gi årlige besparelser i milliardklassen.

- Regjeringen ønsker en sterk og effektiv offentlig sektor, som gir innbyggerne gode tjenester. Innføring av elektronisk faktura kan effektivisere offentlig sektor og frigjøre ressurser til velferd, sier statsråd Heidi Grande Røys.

Danmark og Sverige har utarbeidet nasjonale strategier for å innføre bruk av elektronisk faktura i stor skala i samfunnet. I Danmark er de årlige innsparingene ved å benytte elektronisk faktura ved innkjøp i staten beregnet til 1,5 milliarder danske kroner.

En arbeidsgruppe nedsatt av Fornyings- og administrasjonsdepartementet har nå levert et forslag til strategi for obligatorisk elektronisk faktura i staten. Arbeidsgruppen foreslår en felles offentlig standard for elektronisk faktura og at staten og næringslivet pålegges å motta og sende elektronisk faktura, allerede fra 2010.

- Staten vil gå foran og med det brøyter vi også veien for næringslivet. Næringslivet vil styrke sin konkurranseevne både ved å legge til rette for elektronisk samhandling i forretningsprosesser mellom virksomhetene, men også gjennom en enda mer effektiv forvaltning, legger Grande Røys til.

Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe ledet av Fornyings- og administrasjonsdepartementet, der også Finansdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet samt Direktorat for forvaltning og IKT deltok.

Rapporten sendes nå på tre måneders høring. Deretter vil Fornyings- og administrasjonsdepartementet i samarbeid med Finansdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet vurdere videre oppfølging av forslagene fra arbeidsgruppen.

Til toppen