Vil at fildelere skal stenges ute

Den britiske musikkindustrien henvender seg nå til Internett-leverandørene for å stoppe ulovlig fildeling.

Bransjeorganisasjonen British Phonographic Industry (BPI) har skrevet brev til Internett-leverandørene Tiscali og Cable & Wireless, hvor selskapene bes om å deaktivere 59 brukerkonti som ifølge BPI benyttes til ulovlig fildeling. Begge de to selskapene skal ha klausuler i kundekontraktene hvor det står at tjenestene ikke skal benyttes til ulovlig spredning av opphavsrettsbeskyttet materiale, men disse reglene blir angivelig ikke håndhevet.

Henvendelsene fra BPI utgjør en endring i organisasjonens kampanje mot ulovlig fildeling. I en pressemelding skriver BPI at den i tre år har konsentrert innsatsen mot individuelle opplastere, noe som har ført til søksmål mot 139 personer. Fire av disse sakene har endt i retten, mens de resterende er blitt løst gjennom forlik. Erstatningssummene i forlikene skal ha vært på inntil 6500 pund.

Mye kan tyde på at BPI ikke mener at den juridiske forfølgningen av fildelerne har noen særlig effekt. Selv om organisasjonen oppgir at den forsatt vil kunne saksøke individuelle opplastere, mener organisasjonen at press mot Internett-leverandører som ikke håndhever egne regler om fildeling, vil kunne løse langt flere saker på en raskere og mer effektiv måte.

- Vi har i flere måneder sagt at det er uakseptabelt for Internett-leverandører å vende de blinde øyet til den store mengden av krenkelser av opphavsretten. Vi tilbyr Tiscali og Cable & Wireless utvetydig bevis på at slike krenkelser foregår via deres tjenester. Det er nå opp til dem å rydde opp og dra ut pluggen for disse menneskene, sier formann i BPI, Peter Jamieson, i en pressemelding.

BPI skal ha samlet bevisene ved selv å delta i fildelingsnettverkene. Det er enkelt å registrere IP-adressene til brukerne, noe som avslører hvilken Internett-leverandør den enkelte benytter.

De 59 IP-adressene som er blitt sendt over i henvendelsen til Internett-leverandørene, skal ha blitt benyttet til utdeling av betydelige mengder musikk som eies av BPIs medlemmer. Organisasjonen ber leverandørene om å sperre bruken av kontoene inntil disse kundene undertegner avtaler om å stoppe den uautoriserte fildelingen. De kundene dette gjelder, ser dermed ikke ut til å risikere søksmål hvis de går med på disse betingelsene.

Cable & Wireless oppgir ifølge Reuters at selskapet normalt vil stenge konti som brukes på denne måten, men vil ikke si noe konkret om disse spesielle tilfellene.

Tiscali vil ikke automatisk sperre brukekonti på forespørsel, men vil vurdere informasjonen selskapet har mottatt og ta en avgjørelse når det er gjort.

Til toppen