Vil at 'hele nasjonen' skal satse på mobilt Internett

Per Morten Hoff i IKT-Norge vil bruke 500 millioner forskningskroner på utvikling av applikasjoner til mobilt Internett. Det er her Norge har størst sjanse for å skape suksessbedrifter, mener han.

Per Morten Hoff i IKT-Norge vil bruke 500 millioner forskningskroner på utvikling av applikasjoner til mobilt Internett. Det er her Norge har størst sjanse for å skape suksessbedrifter, mener han.

IT-næringens interesseorganisasjon IKT-Norge og inkubatorselskapet Mobile Forza har tatt initiativ til å danne Mobilt Internett Forum. Målet er å få med virkemiddelapparat, myndigheter og investormiljøer til å gjøre mobilt Internett til et nasjonalt satsingsområde.

- Halvparten av offentlige midler til IT-forskning bør gå til utviklingsarbeid innen mobilt Internett, hvor Norge har en unik mulighet for å lykkes, sier IKT-Norges generalsekretær Per Morten Hoff.

Et førtitalls bedrifter innen bransjen var samlet i Oslo 14. februar til første møte i Mobilt Internett Forum. Det er nå satt ned et interimstyre som igjen skal etablere et permanent styre i løpet av kort tid. Medlemmene representerer ulike deler av bransjen: Innholdsleverandører, utviklere, forskningsinstitusjoner, tjenesteleverandører og operatører.

- Vi tapte GSM-kampen mot Finland og Sverige, selv om GSM-teknologien ble utviklet i Norge. Nå må vi ta vare på mulighetene innen mobilt Internett. Det nye forumet ønsker å bidra til at det utvikles norske suksessbedrifter på dette området, påpeker Hoff.

Forumet ønsker at en betydelig del av offentlige forskningsmidler skal benyttes til mobilt Internett. Fordelingen av Forskningsrådets midler for 2004 er allerede i gang og bransjen håper på en IT-pott på én milliard kroner. Hoff mener at halvparten av dette bør benyttes til applikasjonsutvikling innen mobilt Internett.

Et viktig mål med forumet er å markedsføre Norge som ledende nasjon innen mobilt Internett.

- Vi har imidlertid en jobb å gjøre i Norge. Det er mange misforståelser omkring hva dette dreier seg om. Mange setter likhetstegn mellom mobilt Internett og WAP, som igjen oppfattes som en flopp. Vi må jobbe for å synliggjøre de enorme vekstmulighetene som finnes i dette markedet, sier administrerende direktør Haakon Klæbo i Mobile Forza.


Ferske analyser viser, ifølge en pressemelding fra Mobile Forza, at antall brukere med nett-tilgang via mobile enheter vil overstige antall brukere med nett-tilgang fra hjemme-PC i løpet av et drøyt år.

- Boomen i SMS-markedet viser litt av potensialet i det mobile Internett. På tross av dårlig brukergrensesnitt, få og relativt lite spennende tjenester, omsettes det her for store penger. Med bedre brukergrensenitt og "mobilt bredbånd" vil for eksempel mobile fotoarkiv, mobil jukebox, mobil CRM, mobil marketing og mobile spill komme for fullt, mener Klæbo.

En analyse gjennomført av det danske konsulentselskapet Strand Consult viser at SMS-markedet i Norge i år er verdt rundt 450 millioner kroner, mens annonsering på (fast) Internett vil ligge på 400 millioner kroner.

- Rundt i verden er Skandinavia oppfattet som ledende innen "wireless". Norge oppfattes nok likevel som litt etter Finland og Sverige. Ser vi bort i fra fyrtårnene Nokia og Ericsson, er vi trolig helt på høyde med våre naboer, uttaler Klæbo i pressemeldingen.

Et annet mål for forumet er å stimulere til at bedriftene innen mobilt Internett går ut i verden med sine produkter. IKT-Norge har sammen med Norges Eksportråd og Statens Nærings og Distriktsutviklingsfond opprettet et startsenter for norske bedrifter i Tyskland. Her blir rimelige og fleksible kontorlokaler stilt til disposisjon. Mobilt Internett Forum ønsker å påvirke til at halvparten av plassene settes av til mobilt Internett. Det er i dag 12 plasser i senteret.

Til toppen