Vil at programvare skal leveres med garanti

EU-kommisjonens Viviane Reding vil gi forbrukerne flere rettigheter ved kjøp av digitalt innhold.

Vil at programvare skal leveres med garanti

EU-kommisjonens Viviane Reding vil gi forbrukerne flere rettigheter ved kjøp av digitalt innhold.

Når du som privatperson kjøper et fysisk produkt, har du i henhold til kjøpsloven og forbrukerrettighetene visse rettigheter. For eksempel kan du innen en viss tid kreve å få erstattet produktet med et nytt dersom produktet du har kjøpt har feil eller mangler.

To EU-kommisjonærer, Viviane Reding som har fokus på informasjonssamfunnet og media, og Meglena Kuneva, som har ansvar for blant annet forbrukerrettigheter, har lagt fram en "digital agenda" som skal tette en del hull i dagens forbrukerrettigheter knyttet til Internett-handel innen EU. Disse rettighetene er gjengitt i eYouGuide, som ble lansert i forrige uke.

De to kommisjonærene foreslår åtte punkter i agendaen de mener EU-landene bør følge. Enkelte er lite kontroversielle, slik som bekjempelse av spam.

Andre vekker mer oppsikt. Dette gjelder blant annet punkt 4, som går ut på å utvide prinsippene som ligger til grunn i regelverket for beskyttelse av forbrukere, til også å gjelde lisensavtaler fro produkter som nedlastbar programvare, spill og annet lisensiert innhold.

I forslaget heter det at lisensiering skal garantere forbrukerne de samme grunnleggende rettighetene som når de handler en fysisk vare, inkludert retten til et produkt som fungerer, og som tilbys med rimelige handelsvilkår.

I utgangspunktet forventer EU at produkter leveres med to års garanti.

Dette forslaget har ikke blitt godt mottatt av programvarebransjen.

- Digitalt innhold er ikke en fysisk vare og bør ikke underkastes de samme reglene fir ansvar som brødristere, sa Francisco Mingorance, en direktør i BSA, til ZDNet UK i forrige uke.

- I motsetning til fysiske varer kan ikke skaperne av digitalt innhold forutse med en stor grad av sikkerhet hvordan et produkt forventes å bli brukt eller dets potensielle ytelse, sa Mingorance.

Han mener at ytelsen til programvare avhenger av miljøet det kjøres i, hvordan koden oppdateres, hvilke tilpasningsmuligheter den har og om koden angripes.

Mingorance mener at den foreslåtte utvidelsen av reguleringen vil dekke all programvare, også betaprodukter både proprietær og åpen kildekode-basert programvare.

Han la til at det utvidelsen av regulativet vil kunne føre til mindre interoperabilitet mellom programvare, siden produsentene kan komme til å begrense i hvor stor grad de vil la tredjepartsutviklere få tilgang til koden.

De to EU-kommisjonærene ønsker også fri flyt av digitalt innhold innen EU. Det betyr at forbrukerne skal kunne laste ned innhold fra enhver nettjeneste i EU, uavhengig av hvilket land innholdet kommer fra. Dette skal skje gjennom multi-territoriale lisensregimer for digitalt innhold.

Det foreslås også en klargjøring i hva forbrukerne får og ikke får gjøre med opphavsrettsbeskyttet musikk og film som de laster ned, ved å avslutte dagens fragmenterte lover for privat kopiering.

Også regelverket for nettbaserte tjenesters tilrettelegging for funksjonshemmede foreslås forbedret.

Les hele forslaget her.

Til toppen