Vil at Telenor og Telia prøver på nytt

Den tidligere svenske statsministeren Göran Persson mener det er på tide med en fusjon mellom Telenor og TeliaSonera.

- Dersom den svenske staten bestemmer seg for å selge seg ned i finsksvenske TeliaSonera, ser jeg gjerne at det blir en nordisk telefusjon basert på TeliaSonera og Telenor, sier Göran Persson til Teknisk Ukeblad.

For åtte år siden var han med på å stoppe en fusjon mellom Telia og Telenor. Nå mener han imidlertid at tiden er moden for en sammenslåing.

- De nasjonale spenningene i begge land er borte, og dessuten tror jeg at frykten for fusjon over landegrensene har avtatt, sier Persson.

Han peker på at Sverige siden det mislykkede telefusjonsforsøket for åtte år siden er blitt mer aktiv i EU og dermed er blitt mer vant til å handle og fungere over landegrensene.

- Selv om Norge ikke er med i EU, tror jeg holdningen er den samme i Norge, sier Persson.

Informasjonssjef Ola Jo Tandre i Telenor-konsernet er overrasket over uttalelsene.

- Det er oppsiktsvekkende at den tidligere svenske statsministeren nå vil ha en fusjon mellom Telia og Telenor, sier han, men avviser at en fusjon med TeliaSonera er aktuelt for øyeblikket. (©NTB)

Til toppen