Vil auksjonere TV-reklame over nett

I to år har Adauction.com auksjonert bort ledige annonseplasser på vegne av store nettsteder som Yahoo!. Nå skal de overbevise den tradisjonelle mediebransjen om at magasin-, utendørs- og TV-reklame kan auksjoneres bort over Internett. En plakatkampanje i Silicon Valley er bare starten.

I to år har Adauction.com auksjonert bort ledige annonseplasser på vegne av store nettsteder som Yahoo!. Nå skal de overbevise den tradisjonelle mediebransjen om at magasin-, utendørs- og TV-reklame kan auksjoneres bort over Internett. En plakatkampanje i Silicon Valley er bare starten.

Chris Redlitz er medgründer i nett-tjenesten Adauction.com. Han hevder, ifølge Wired News, å ville revolusjonere måten reklame og annonseplasser blir solgt.

I september 1997 startet han en auksjonstjeneste som i begynnelsen fokuserte på webmarkedet. På vegne av blant andre verdens største internettselskap Yahoo! og finanstjenesten Bloomberg sørger han for å selge unna bannerannonseplass som tjenestene ikke får solgt på vanlig måte.

Annonsebærere på nettet kan auksjonere bort plasser til den som byr høyest. Det skjer enten gjennom live webauksjoner eller bud som blir sendt inn i løpet av en periode.

Siden starten har Adauction kapret drøyt 4.000 registrerte mediekjøpere og klart å vekke oppsikt.

Blant annet har selskapet rekruttert sjefen for AT&Ts bredbånd- og Internett-tjenester til styret og skaffet seg nylig også Lester Wunderman, en kapasitet innen DM-bransjen som ofte figurerer på listene over amerikanere med størst innflytelse i amerikansk reklameverden. Dessuten har de sikret seg en salgdirektør for kringkastingsselskapet Fox som skal lede den nystartede kringkastingsavdelingen.

Målet til Adauction.com er å bringe selgere og kjøpere i direkte dialog, slik eBay gjør det med privatpersoner. Dermed blir de kvitt det som anses som unødig mellomledd. Dette gjelder ikke minst medieformidlere i byråer som Carat som står for rådgivning og plassering av annonser.

I april ble den første annonseplassen i et papirmagasin solgt via Adauction og for to uker siden ble det omsatt en kampanje for boards langs en viktig trafikkåre som går tvers gjennom Silicon Valley (Highway 101). Plakatkampanjen ble solgt for det dobbelte av det som tidligere var topp-pris for plassering av utendørsreklame langs Highway 101.

Redlitz har opprettet en egen avdeling som skal distribuere ledig annonseplasser både på plakater og annen veggreklame, taxi- og bussreklame. Og i løpet av høsten kommer en egen avdeling for kringkasting.

Gründeren sier, ifølge Reuters, at han regner med at kringkastingsavdelingen på sikt vil stå for den største inntekten. Han vil etter hvert også satse på konvergens hvor det går an å selge og kjøpe kampanjer i flere medier via auksjonen.

Høy pris på reklameplasser som enten ikke blir solgt eller som er sterkt etterspurt, er noen av Redlitz viktigste salgsargumenter overfor leverandørene av reklame i tradisjonelle medier. I forbindelse med utereklamesalget skal Adauction starte en video-tjeneste som viser plasseringen av utendørsreklameplasser.

Dermed trenger kjøperne i prinsippet ikke å bevege seg ut på det store amerikanske kontinentet for å sjekke plassering av reklamen.

Men slett ikke alle mediefolk føler at denne måten å selge annonseplasser på er fremtiden for mediebransjen:

Visedirektøren i det verdensomspennende reklamebyrået Ammirati Puris Lintas mener at kringkastingssektoren ikke vil bli særlig påvirket av den nye salgskanalen fordi den består av gamle menn med tradisjonelle holdninger.

- De (gamle menn) bestemmer når døren skal åpnes og lukkes. Så lenge de får tosifrede økninger på annonseprisene på den tradisjonelle måten, har de ikke særlig motivasjon for å bytte arena, sier Lee Doyle i Ammirati Puris Lintas til Wired News.

Paradoksalt nok er disse økningene i prisene i stor grad drevet av Internett-selskaper som via tradisjonelle medier (som TV-reklame) bygger merkevarene sine på nettet.

Til toppen