Vil begrense barns mobil- og netthandel

Forbrukerombudet reagerer mot kostbare spill og andre tjenester for mindreårige.

Vil begrense barns mobil- og netthandel

Forbrukerombudet reagerer mot kostbare spill og andre tjenester for mindreårige.

Trondheim (NTB-Skjalg Fremo): Forbrukerombudet vil ha lovregler som setter klarere grenser for barns muligheter til å kjøpe og betale tjenester med mobiltelefon og på internett.

Justisdepartementet og Forbrukerombudet tar sikte på å drøfte denne saken på et møte i september, som ledd i departementets arbeid med revisjon av vergemålsloven, får NTB opplyst.

Forbrukerombud Bjørn Erik Thon skriver i et brev til Justisdepartementet at ombudet får mange klager fra foresatte som reagerer på at deres mindreårige barn har brukt flere hundre kroner over mobilabonnementet, uten foresattes viten og vilje.

Forstår ikke
Ofte er disse pengene brukt i ulike internettspill, på nettsteder der det er gratis å melde seg inn og delta, men der det må betales for tilleggstjenester. Fire slike nettsteder blir navngitt i brevet.

Andre eksempler gjelder mobile innholdstjenester der leverandører tilbyr både enkelttjenester og abonnementstjenester. Også her nevnes fire leverandører spesielt, og problemet beskrives slik:

«Ofte har den mindreårige ikke forstått at han/hun ved å sende inn en bestilling ikke har kjøpt en enkelttjeneste, men meldt seg på til et løpende abonnement, som kan koste opptil kr. 90 i uken, og løper til det blir sagt opp. Videre er det ofte separate abonnement for forskjellige typer tjenester, slik at en mindreårig som har forsøkt å bestille én ringetone og ett bakgrunnsbilde, ender opp med to løpende abonnementer. Da sier det seg selv at beløpene kan bli høye», skriver Forbrukerombudet.

– Faller i fisk
Thon gjør oppmerksom på at dersom den foresatte sidestilles – istedenfor å være avtalepart – ved inngåelse av avtale om mobilabonnement for barn, da virker ikke kontrollmekanismer tilknyttet sperring og beløpsbruk.

Følgen av dette er at «mange av de resultater som har blitt oppnådd for å trygge barns bruk av mobiltelefoni faller i fisk», heter det i brevet.

Bjørn Erik Thon oppfordrer Justisdepartementet til klargjøre hvor grensene går, for å løse det han anser som «de største forbrukerutfordringene vi står overfor» når det gjelder barn og unge i dag.

    Les også:

Til toppen