Vil beholde kontrollen over Banetele

De store teleaktørene trenger ikke å holde pusten - regjeringen vil bare selger deler av Banetele.

De store teleaktørene trenger ikke å holde pusten - regjeringen vil bare selger deler av Banetele.

Banetele eier fiberkablene som blant annet er strukket langs jernbane-linjene i Norge. Selskapet sitter derfor på et nasjonalt datatransport-nett som blant annet Ventelo, Nextgentel og flere andre aktører ønsker å kjøpe.

Forrige regjering ønsket å selge Banetele, men den nye regjeringen sa først nei og så etter "litt". Nå viser det seg av Arbeidspartiet åpner for et delsalg, men staten skal beholde minst 51 prosent av aksjene, skriver Dagens Næringsliv.

SV ønsker et enda høyere statlig eierskap i Banetele.

At man ikke får kontroll i selskapet og kan slå sammen tekniske systemer med sine egne gjør nok dermed BaneTele en langt mindre attraktive oppkjøpskandidat.

Men Bredbåndsalliansen som er eid av offentlige kraftselskaper fylkeskommmuner kan dermed være en spiselig kjøper.

Til toppen