Vil bekjempe generelle IT-patenter

Facebook og Google reagerer.

Det er ikke uvanlig at patenter som har blitt godkjent av patentkontoret i USA, blir forkastet etter en ny og grundigere gjennomgang.
Det er ikke uvanlig at patenter som har blitt godkjent av patentkontoret i USA, blir forkastet etter en ny og grundigere gjennomgang. (Bilde: PantherMedia/Stuart Miles)

Facebook og Google reagerer.

Google og Facebook har sammen med Dell, Rackspace, Intuit, Red Hat, Homeaway og Zynga sendt et brev til U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit i forbindelse med en patentsak hvor ingen av selskapene er involvert, men hvor utfallet av saken kan ha betydning for selskapene.

Partene i den aktuelle saken er CLS Bank International og Alice Corporation, hvor førstnevnte har blitt saksøkt av sistnevnte for å ha krenket patenter eid av sistnevnte.

I brevet skriver gruppen av selskaper at patentene som saken dreier seg om, er ugyldige fordi de er for åpenbare og abstrakte. Patentene dreier seg om finansielle prosesser.

Gruppen av selskaper mener at spørsmålet er av kritisk viktighet innen en høyteknologisk kontekst.

– Mange datamaskinrelaterte patentkrav beskriver bare en abstrakt idé på med høy grad av generalisering og for å utføre dette på en datamaskin eller over Internett. Slike lite utfyllende krav gir eksklusive rettigheter over selve den abstrakte ideen, uten noen begrensning på hvordan ideen implementeres, skriver gruppen av selskaper, som legger til at det å gi patentbeskyttelse til slike krav vil svekke innovasjonen fordi det gir eksklusive rettigheter til noen som ifølge gruppen ikke har gjort noen meningsfylt innovasjon.

– Dermed straffes de som senere innoverer ved at bruk av den abstrakte ideen blokkeres eller skattlegges.

Kostnader

Gruppen av selskaper skriver i brevet at det abstrakte i datamaskin-relaterte patenter må ta mye av skylden for de ekstraordinært høye kostnadene knyttet til rettstvister og forlik vedrørende slike patenter.

Selskapene mener det derfor er høyst nødvendig at domstoler håndhever en eksisterende utvelgelsesfunksjon på et tidlig tidspunkt i de fleste saker, for å spare tiltalte og domstolene for unødvendige utgifter knyttet til videre rettsbehandling eller forlik.

Google og Red Hat sendte et lignende brev til domstolen også tidligere i høst. Bak dette mye kortere brevet stod også HP og Twitter.

    Les også:

Til toppen