Vil bekjempe nettreklame mot barn

I Danmark har Forbrukerombudsmannen utarbeidet en veiledning for annonsører for hvordan forholde seg til barn og unge og har inkludert et eget kapittel om nett-annonsering.

I Danmark har Forbrukerombudsmannen utarbeidet en veiledning for annonsører for hvordan forholde seg til barn og unge og har inkludert et eget kapittel om nett-annonsering.

Den nylig publiserte veiledningen fra den danske Forbrukerombudsmannen er tilgjengelig i full versjon på nettet, skriver Jyllands-Posten.

Den er rettet mot næringsdrivende som skal annonsere mot barn og unge, og i innledningen kan man lese at veiledningen er nettopp en veiledning - ikke en lov. Derfor kommer ikke Forbrukerombudsmannen til å føre rettssaker for å håndheve den. Målet er å øke bevisstheten til annonsører når barn og unge er målgruppen, står det skrevet.

I dag har annonsører i hovedsak kun Markedsføringsloven og Internasjonal Kodeks for Reklamepraksis (gjennom International Chamber of Commerce) å forholde seg til.

Over to sider forklarer Forbrukerombudsmannen hva hans syn er på reklame på Internett rettet mot denne gruppen. Det blir blant annet foreslått at det bør være en klar atskillelse mellom reklame/underholdning og muligheten for kjøp via Internett.

Også pekere advares det mot: "I markedsføringen bør der ikke benyttes links til andre sider på Internettet, hvis de sider ikke opfylder denne vejledning."

I tillegg til denne veiledningen arbeider den danske Forbrukerombudsmannen med å utarbeide regler blant annet i samarbeid med Foreningen Dansk Internet Handel om retningslinjer for handel og markedsføring på Internett.

Til toppen