Vil betale 24 milliarder for svenske kataloger

Italienske Seat Pagine Gialle vil kjøpe Telias aksjer i telefonkatalogselskapet Eniro. Katalogselskapet verdsettes dermed til 24 milliarder kroner.

Italienske Seat Pagine Gialle vil kjøpe Telias aksjer i telefonkatalogselskapet Eniro. Katalogselskapet verdsettes dermed til 24 milliarder kroner.

Aksjeeierne i Eniro kan få betalt 164 svenske kroner per aksje i kontakter for sine 1000 første aksjer. Ut over dette er budet 12,25 Seat-aksjer per Eniro-aksje, som også utgjør 164 svenske kroner. Siden de fleste aksjeeierne i selskapet er småaksjonærer, betyr det at 3/4-deler av aksjonærene får kontant betalt.

Eniro anbefaler budet, melder Telia AB.

- Seats tilbud er på linje med den europeiske konsolideringsmodellen innenfor katalogbransjen. Vi ser positivt på Seats tilbud sier Telias finans og økonomidirektør, Bo Jacobsson i en pressemelding.

Telia er majoritetseier i selskapet som ble skilt ut fra Telia og børsnotert i oktober i fjor. Telia eier 47,3 prosent av aksjene, men har ikke bestemt seg for om budet aksepteres, selv om det virker svært sannsynlig. Introduksjonsprisen da Eniro ble børsnotert var nemlig 84 svenske kroner, og med et tilbud på 164 kroner nå betyr dette en nær dobling av verdien på selskapet på et halvt år.

Til toppen