Vil bilegge strid om digital ID

Kampen mellom Telenor/Posten-eide Zebsign og bankene har bremset bruken av digitale ID-er i Norge. Nå vifter Zebsign med det hvite flagget.

Zebsign, Telenor og Postens sameide selskap for digitale ID-er, sendte i går ettermiddag ut en oppsiktsvekkende og megetsigende pressemelding.

I forsiktige ordlag avslører selskapet en tung omlegging i strategien.

Bruken av Digitale ID-er lover mye. Med slike ID-er enten i programvare, på smartkort eller i SIM-brikken på en mobil, skal du kunne overføre penger, informasjon og signaturer over Internett og telenettet på en trygg måte. Systemet garanterer at mottaker og avsender er den de utgir seg for å være og at innholdet ikke er lest eller endret underveis.

IDene vil kunne brukes til e-handel, skjemautfylling, arbeid i offentlig sektor, pålogging og inngangsdører.

Men utbredelsen har slett ikke tatt av. Deler av dette skyldes mangelen på en standard. For så langt har to grupperinger slåss med hver sin teknologi. Årsaken har vært enkel. Vinneren kan håpe på å bli sentralen for svært mye av den digitale kommunikasjonen i Norge i fremtiden.

Frontene har hittil vært steile, men i pressemeldingen i går heiser Zebsign det hvite flagget. I pressemeldingen skriver man at eierne ”har besluttet en ny strategi for selskapet” og at man åpner for flere eiere.

Det siste betyr to ting. Det ene er trolig at partene ikke ønsker å bære underskuddene videre alene. Men parter som får lov til å være med å eie, vil forhåpentligvis også være villige til å satse tyngre.

Samtidig skal selskapet spare penger, noe som oppgis som begrunnelse for et lederbytte. ”[...]dagens administrerende direktør tilbake til Telenor, mens Tom Pronstad fra ErgoGroup og Jon Nørstebøen fra Telenor overtar som henholdsvis konstituert administrerende direktør og styreformann i selskapet[...]”

På direkte spørsmål fra digi.no om Zebsign har noen partnere som banker på, røper Nørstebøen mer konkrete og tunge omlegginger.

- Det finnes en banknæring og andre aktører, vi er i dialog med flere aktører, forteller han.

digi.no spør derfor om Zebsign er i forhandlinger med sine hovedkonkurrenter, Bankens Betalingssentral og de store bankene. Dette vil Nørstebøen først ikke svare direkte på. Men etter hvert medgir han at Zebsign har tatt kontakt med BBS.

- Vi håper på å få i gang et samarbeid nå, det er ulike initativ. Bankene har kommet et stykke på vei med sin løsning og det er ikke realistisk å tro at de skal gi opp dette. Vi er blitt mer pragmatiske enn tidligere og ønsker et samarbeid om bakenforliggende infrastruktur, sier Nørstebøen til digi.no.

Han forteller også at Zebsign vil trekke seg tilbake til sin kjernevirksomhet – å levere og drifte systemer for digitale signaturer.

Selskapet skal slutte med deler av det konsulentarbeidet man utfører i dag.

Dette kan bety ytterlige reduksjoner i staben. På slutten av året i fjor ble staben redusert fra 33 til 23 ansatte. Nørstebøen vil ikke kommentere dette konkret, men sier at det kan være visse funksjoner som vil bli overført til eierselskapene, altså Telenor eller Posten-eide Ergo Group.

Til toppen