– Vil bli IT-styrt av staten

Kommunene kaster digital sjølråderett på båten.

– Vil bli IT-styrt av staten
Norske kommuner vil at staten, her representert ved kommunalminister Liv Signe Navarsete og fornyingsminister Rigmor Aasrud (t.h), skal ta styringen over de kommunale IT-satsningene. Bilde: Per Ervland

IKT-Norge offentliggjorde torsdag sin store gjennomgang av IT-tilstanden i kommune-Norge. Det mest oppsiktsvekkende funnet i den omfattende undersøkelsen er at kommunene ber om å bli styrt av staten når det kommer til IT.

– Kommunene ønsker styring slik at innbyggerne får samme tilbud overalt. Dagens praksis er hverken bra for kommunekassa eller innbyggerne som får dårligere service fra offentlig sektor, sier Heidi Austlid, direktør for myndighetskontakt i IKT-Norge.

Stort flertall

Blant norske kommuner har selvråderetten alltid stått sterkt, det vil si at de ønsker å utføre sine oppgaver på den måten kommunens folkevalgte synes er best. Men dette gjelder ikke IT-området, skal vi tro undersøkelsen.

Hele 77 prosent av kommunene oppgir nemlig at de ønsker å bli forpliktet av regjeringen i digitaliseringsarbeidet. De ønsker også å bruke fellesløsninger etablert av staten, viser undersøkelsen, noe som i dag knapt er tilgjengelig.

– Manglende fellestjenester i veien

IKT-Norge spurte blant annet kommunene hva som var de største hindrene for å etablere digitale innbyggertjenester. Rett under 60 prosent svarte manglende økonomiske midler mens noe under 50 prosent svarte manglende nasjonale fellesløsninger til fri bruk. Av de minste kommunene svarte femti prosent dette, mens blant de 10 største svarte hele 80 prosent at dette var til hinder.

Oslo kommune meldte tidligere denne uken at byrådet har bevilget 56 millioner kroner til en storstilt oppgradering av de digitale tjenestene i sitt forslag til budsjett for 2013. Blant annet vil Norges klart største kommune bruke pengene på å få etablert en heldigital søketjeneste for barnehager, samt byggesaker.

Sistnevnte står også høyt på agendaen i kommune-Norge. Over 80 prosent svarer nemlig til IKT-Norge at de skal digitalisere plan- og bygg mens skole og barnehage-sektoren kommer på en andreplass med over 60 prosent.

Undersøkelsen i sin helhet kan du laste ned her (pdf).

Oslo kommune har tidligere bedt om «IT-hjelp» fra regjeringen, noe som resulterte i møte mellom regjeringen og Norges klart største kommune. Undersøkelsen viser med tydelighet at de ikke er alene.

– Liv Signe må på banen

Heidi Arnesen Austlid, direktør for myndighetskontakt i IKT-Norge sier til digi.no at kommunalminister Liv Signe Navarsete (sp) nå må på banen.

– Hun må skjønne at hun har et ansvar. Fornyingsdepartementet kan ikke ta dette alene, og fornyingsministeren har ikke noen styringsrett over kommunene, sier Arnesen Austlid til digi.no.

Som kjent er kommunaldepartementet styrt av Senterparti-lederen, og resultatene i undersøkelsen strider ifølge IKT-Norge med det som er Senterpartiets politikk.

– Her svarer 77 prosent av kommunene at de ønsker en felles styring og at alle innbyggerne skal få det samme tilbudet uansett hvor de bor. Dette må opp på bordet til kommunaldepartementet, sier IKT-Norges direktør for myndighetskontakt.

    Les også:

Les mer om: