Vil bli verdensmester innen bannerannonser

Yahoo utarbeider en ny strategi, mens Jerry Yang og Steve Ballmer spiller golf sammen.

Vil bli verdensmester innen bannerannonser

Yahoo utarbeider en ny strategi, mens Jerry Yang og Steve Ballmer spiller golf sammen.

Denne uken har finansavisen Wall Street Journal holdt sin konferanse «All Things Digital» der kjente aktører har fått anledning til å lufte synspunkter og nyheter.

I helgen før konferansen ble toppsjefene Jerry Yang i Yahoo og Steve Ballmer i Microsoft observert under harmonisk samspill på golfbanen. Amerikansk gravende journalistikk brakte på det rene at de to diskuterte nye muligheter for samarbeid mellom de to selskapene, og at et vel så viktig motiv var å treffes i vennlige omgivelser og gjøremål for å dempe antatte personlige motsetninger.

På konferansen understreket Ballmer nok en gang at Microsoft ikke er i ferd med å utarbeide et nytt bud på hele Yahoo. Lekkasjer til amerikansk finanspresse tyder på en annen form for partnerskap fortsatt er på skissestadiet. Microsoft skal primært være i talemodus mens Yahoo lytter, heter det. Yahoos styre skal være innstilt på å godta et eventuelt salg av hele Yahoo til Microsoft, forutsatt at prisen ligger på rundt 35 dollar per aksje, altså midt mellom Microsofts siste bud og Yahoos siste forlangende.

I en tale til konferansen i går, ga Yang til kjenne sitt syn på utviklingen. Han fylte ut med litt selvkritikk, og skisserte Yahoos nye strategi som uavhengig selskap. Han argumenterte sterkt for at han er den rette til å lede selskapet og at den nye strategien vil øke verdien på den delen av Yahoos virksomhet som ikke har med søk å gjøre.

Investor Carl Icahn er i gang med å samle andre store aksjonærer i Yahoo for å kaste styret, bytte ut Yang og selge hele selskapet til Microsoft til den prisen Microsoft sist var villig til å gi. Icahn har samtidig antydet at han vil foretrekke et partnerskap med Google framfor et samarbeid med Microsoft.

Yang mener situasjonen i Yahoo er forholdsvis åpen, og at selskapet på ingen måte er under «beleiring». Han erkjenner at Yahoo har holdt for stor avstand til sine kunder. Den nye strategien går i hovedsak ut på å fokusere Yahoo på bannerannonsering og sørge for at det blir like målrettet og inntektsgivende som Google søkbaserte annonsering.

Den sentrale ideen til Yang og Yahoos styreleder Susan Decker – som også talte på konferansen – er å gjøre Yahoo til startside for mange hundre millioner nettbrukere. Det innebærer at Yahoo vil satse på å gjøre startsiden lett å innstille til egenvalgte tjenester, med integrert søk, e-post og mobile tjenester. Yahoo skal med andre ord fokusere på brukerne der de hittil har fokusert på et mangfold av tjenester.

Det er dette fokuset på brukerne som skal legge grunnlaget for nye tilbud innen målrettet bannerannonsering for annonsekunder. Decker mener det ligger an til en dramatisk økning i bannerannonsenes effektivitet.

Decker sa at Yahoo står klar til å lansere et nytt system for bannerannonser som gjør det lettere å kjøpe og selge annonser og gjøre bannerannonsering like målrettet som søkbasert annonsering. Hun sa det er store interesse blant kundene for dette systemet, og at det ikke er snakk om at det vil ta seks måneder å få det på plass.

    Les også:

Til toppen