Vil blokkere mobilnettet

USA-politi tror det kan stoppe terror.

Vil blokkere mobilnettet

USA-politi tror det kan stoppe terror.

Amerikanske føderale myndigheter kan i dag stoppe mobil kommunikasjon ved hjelp av såkalte mobil-jammere. Dette er utstyr som effektivt setter en stopper for mobiltelefoner og trådløst utstyr ved hjelp av støy.

Skal også lokale myndigheter og vanlig politi få lov til å blokkere mobiltrafikk dersom de finner det nødvendig?

Det er blitt gjenstand for en debatt i USA, som Washington Post belyser.

Bruken av jammere har ifølge avisen blitt aktualisert parallellt med at terrorister de senere årene har tatt i bruk mobiltelefoner, både operasjonelt for å koordinere angrep, og direkte ved fjernutløsning av bomber.

Mobiltelefon brukes dessuten i økende grad til kriminell aktivitet blant fanger. Det hevder forkjempere for en oppmykning av lovene.

Så langt har kun FBI og etterretningsvesenet hatt anledning til å søke om jamming av mobilsignaler innenlands i USA, og kun etter tillatelse fra en domstol. Men nå tar stadig flere til orde for at også vanlig politi bør kunne tvinge frem mobilfrie soner.

Et amerikansk fengsel fikk så sent som forrige måned innvilget tillatelse til å prøve ut jamme-teknologi av det det amerikanske teletilsynet FCC, opplyser Washington Post.

Fengselsdirektør Devon Brown skriver i søknaden at «fanger skremmer vitner, planlegger rømming og driver annen kriminell virksomhet ved hjelp av mobiltelefoner».

Dette prøveprosjektet er midlertidig utsatt i påvente av en juridisk avklaring, samtidig er det flere lignende pilotprosjekter på gang rundt om i statene.

Ikke alle er like positive til utviklingen. Joe Farren, ansvarlig for myndighetsspørmål i bransjeorganisasjonen Cellular Telecommunications Industry Association, advarer om at jammingen har to sider.

- Dersom myndighetene kutter mobilnettene, enten i forbindelse med et terrorangrep eller på innsiden av et fengsel, så vil det også få konsekvenser for de som kunne ringt og advart om hendelsene.

Det skal ifølge Washington Post nå være flere lovforslag underveis som, dersom de blir vedtatt, vil gi utvidede rettigheter til mobilblokkering, både innen politi- og fengselsvesenet i USA.

Representanter for den amerikansk mobilbransjen stiller seg skeptisk til at landets lokale og statlige politimyndigheter skal få bestemme når og hvor telefonsamtaler skal kunne blokkeres.

Politiets bruk av mobiljammere er kontroversielt også i Norge. Det er blant annet reist spørsmål om bruken og ansvarsforhold når legitim bruk av telefoner forhindres.

Eksempelet som Wikipedia benytter, er om politiet i en pågående aksjon blokkerer mobilnettet og en person innenfor aktivt område får et illebefinnende og dør fordi ingen klarer å oppnå kontakt med redningspersonell.

Til toppen