Vil bruke 110 milliarder på IT

Norske budsjetter vokser raskest i Norden.

Vil bruke 110 milliarder på IT
Bilde:

Analyseselskapet Radar Ecosystem Specialist slapp denne uken sin dypanalyse på det norske IT-markedet for 2013. Ifølge rapporten vil samlede norske IT-budsjetter, både for privat og offentlig sektor, beløpe seg til 110 milliarder kroner i år.

Dette representerer en vekst på 3,3 prosent fra 2012. Dersom spådommene slår til vil Norge være det markedet med mest økning i Norden. I Sverige forventes veksten å være på 1,1 prosent i samme periode.

En god del av veksten, 20 prosent eller en halv milliard kroner, forventes å komme fra investeringer som ikke går inn under den regulære IT-virksomheten. Dette er typisk IT-systemer og tjenester som kjøpes av markedsavdelinger eller andre som ikke er direkte underlagt IT-avdelingene i de ulike virksomhetene.

Men ifølge Radar skyldes en god del av økningen i IT-budsjettene rett og slett den sterke lønnsveksten i Norge.

Hvor går så pengene? I pressemeldingen Radar har sluppet i forbindelse med rapporten fremgår det at veksten er størst innenfor tjenestemarkedet, blant annet tjenesteutsetting og nettsky-tjenester, som øker mest (4 prosent). Trenden i Norge, i likhet med resten av det nordiske markedet, går mot kostnadsreduksjon på eksisterende drift for å flytte ressursene mot mer innovasjon og utvikling.

– De norske foretakene har unyttet, og fortsetter å utnytte, de relativt gode økonomiske forholdene. Gjennom høye oljepriser og lave renter kan de legge stor kraft på å spisse IT-virksomheten gjennom innovasjon og en forflytning til en mer åpen IT med større fleksibilitet gjennom 2013, skriver Radars adm. direktør Hans Werner i pressemeldingen fra selskapet.

    Les også:

Les mer om: