Vil bruke isdata fra satellitter

En ny, norsk tjeneste skal bruke data fra satellitter for å kunne se skip, is og isfjell.

Vil bruke isdata fra satellitter

En ny, norsk tjeneste skal bruke data fra satellitter for å kunne se skip, is og isfjell.

For all skipsfart som foregår i polare farvann, er det viktig å vite hvor iskanten, isflak og isfjell befinner seg. Skipsradarer og bakkebaserte observasjonsmetoder kan ikke alltid oppdage dette.

Flere satellitter har evnen til å skille mellom hav og is i polare strøk. Men dataene fra disse satellittene er ennå ikke sammenfattet og kan være vanskelig å bruke.

Kongsberg Satellite Services (KSAT) har, i samarbeid med blant annet Norsk Romsenter, startet et prosjekt som skal gjøre skipsfarten i arktiske farvann tryggere.

Prosjektet Integrated EO based monitoring services for the Arctic region (IMAR) skal utvikle en tjeneste som vil gjøre det lettere å bruke isdata fra satellitter.

- Vi ønsker å forbedre metodene for overvåking av skip til havs, iskanten og flytende isfjell, og undersøker også mulighetene for å kunne spore isfjell og skip over tid, sier Tony Bauna ved KSAT. Han leder det nye prosjektet.

Prosjektet skal blant annet bruke data fra radarsatellittene Envisat-1, Radarsat-1 og Radarsat-2. Disse satellittene dekker arktiske strøk godt, med mange passeringer i døgnet.

Norge har investert direkte i Radarsat-2. Dermed har norske brukere god tilgang til dataene fra denne nye og avanserte satellitten.

De nye satellittdataene vil bli lagt sammen i et brukergrensesnitt som skal være både enkelt og effektivt og gi god oversikt.

Til toppen