Vil bruke lys til trådløse nett – slik fungerer «LiFi»

WiFi er for begrenset. På tross av en rivende utvikling av standarden, mener mange at det trengs mye mer kapasitet. Nå står lysspekteret for tur.

Vil bruke lys til trådløse nett – slik fungerer «LiFi»
Lysmann: Harald Haas er medgründer og sjefsteknolog i pureLiFi og professor ved University of Edinburgh. Foto: Malcolm Cochrane

– Det er ikke bare kapasitet som er begrunnelsen for å bruke lys til trådløs overføring av data. I mange tilfeller er det å bruke radio ikke aktuelt, slik som i olje- og gassnæringen og på sykehus. Lys er hverken eksplosjonsfarlig eller går gjennom vegger, sier medgründer og sjefsteknolog i pureLiFi og professor ved University of Edinburgh, Harald Haas.