Vil bruke norsk modell mot barneporno

Australia vil ta i bruk den norske modellen for å bekjempe alvorlig kriminalitet på Internett.

Vil bruke norsk modell mot barneporno

Australia vil ta i bruk den norske modellen for å bekjempe alvorlig kriminalitet på Internett.

Australia er interessert hva Norge gjør for å skape et trygt miljø for barn og unge på Internett, og for å bekjempe spredningen av ulovlig innhold som barnepornografi.

Statssekretær Wenche Lyngholm drøftet bekjempelse av barneporno på Internett og utvikling av offentlige elektroniske tjenester under et bilateralt møte med Stephen Conroy, minister for bredbånd og digital økonomi i Australia.

Conroy uttrykte interesse for den norske modellen for bekjempelse av barnepornografi. Modellen innebærer blant annet at internettleverandører gjennom filterteknologi blokkerer nettsider med barnepornografi som rammes av straffeloven. Dette er et samarbeid mellom Kripos og internettleverandørene i Norge.

Lyngholm og Conroy utvekslet også synspunkter på arbeidet mot piratkopiering på Internett og tiltak mot piratvirksomhet.

Lyngholm orienterte Conroy om arbeidet norske offentlige virksomheter gjør for å tilby tjenester elektronisk. I Australia er det motstand i befolkningen mot å ta i bruk elektroniske skattetjenester. Conroy lot seg imponere av at 75 prosent av norske innbyggere i Norge i dag leverer selvangivelsen elektronisk. Wenche Lyngholm orienterte også om status og utfordringer for arbeidet med å tilby offentlig elektronisk identitet (eID) til innbyggerne i landet.

Møtet fant sted under ministerkonferansen The Future of the Internet Economy i Seoul i går.

Til toppen