Vil bruke PR-byrå til opplæring i personvern

Ungdom vet for lite om personvern og teknologi. Nå får Datatilsynet drahjelp fra Gambit.

Ungdommens hverdag er i dag i stor grad preget av Internett- og mobilbruk, men få er klar over konsekvensene knyttet til bruk av ny teknologi.

I samarbeid med Utdanningsdirektoratet og Teknologirådet er nå Datatilsynet er i gang med å utvikle en kampanje rettet mot skolen for å få ungdom til å reflektere over personvern-problematikken. Kampanjen skal etter planen lanseres på nyåret.

Gambit Hill & Knowlton har etter en byråkonkurranse, blitt tildelt oppdraget med å med å utarbeide en kommunikasjonsstrategi og ulike virkemidler for kampanjen.

Målet for kampanjen er å skape en kritisk refleksjon omkring personvern knyttet til teknologi, samfunn, kontroll og overvåkning.

Det skal utvikles en brosjyre til bruk i skolen – som skal støttes av en rekke andre kommunikasjonstiltak. Det er i hovedsak ungdom på 15 til 16 år som er målgruppen. Deres hverdag er i stor grad preget av internettbruk, mobilbruk. Man ønsker at de i enda større grads skal ta kvalifiserte valg og være klar over konsekvenser knyttet til brukt av ny teknologi.

Men også deres rettigheter i forhold til overvåking av ulikt slag og bevisstgjøring av hvordan personopplysninger kan misbrukes, vil være en del av kampanjen.

Til toppen