Vil bruke PR-byrå til opplæring i personvern

Ungdom vet for lite om personvern og teknologi. Nå får Datatilsynet drahjelp fra Gambit.

Ungdom vet for lite om personvern og teknologi. Nå får Datatilsynet drahjelp fra Gambit.

Ungdommens hverdag er i dag i stor grad preget av Internett- og mobilbruk, men få er klar over konsekvensene knyttet til bruk av ny teknologi.

I samarbeid med Utdanningsdirektoratet og Teknologirådet er nå Datatilsynet er i gang med å utvikle en kampanje rettet mot skolen for å få ungdom til å reflektere over personvern-problematikken. Kampanjen skal etter planen lanseres på nyåret.

Gambit Hill & Knowlton har etter en byråkonkurranse, blitt tildelt oppdraget med å med å utarbeide en kommunikasjonsstrategi og ulike virkemidler for kampanjen.

Målet for kampanjen er å skape en kritisk refleksjon omkring personvern knyttet til teknologi, samfunn, kontroll og overvåkning.

Det skal utvikles en brosjyre til bruk i skolen – som skal støttes av en rekke andre kommunikasjonstiltak. Det er i hovedsak ungdom på 15 til 16 år som er målgruppen. Deres hverdag er i stor grad preget av internettbruk, mobilbruk. Man ønsker at de i enda større grads skal ta kvalifiserte valg og være klar over konsekvenser knyttet til brukt av ny teknologi.

Men også deres rettigheter i forhold til overvåking av ulikt slag og bevisstgjøring av hvordan personopplysninger kan misbrukes, vil være en del av kampanjen.

Til toppen