Vil bruke tv-frekvenser til mobilt bredbånd

Cisco-sjef Jørgen Myrland vil bruke tv-frekvensene til langt mer enn bare tv.

Vil bruke tv-frekvenser til mobilt bredbånd

Cisco-sjef Jørgen Myrland vil bruke tv-frekvensene til langt mer enn bare tv.

Etter at de analoge fjernsynssendingene blir avviklet i 2009-10, kan frekvensressursene brukes til en rekke andre formål.

En arbeidsgruppe med representanter fra Samferdsels-departementet, Kultur- og kirkedepartementet, Post- og teletilsynet og Medietilsynet skal 1. april legge fram en rapport med forslag om hva de ledige tv-frekvensene kan brukes til.

Det er ventet etterspørsel etter disse verdifulle frekvensressursene.

Cisco er blant de aktørene som er ivrig på å utnytte frekvensene, og ser for seg en rekke nye tjenester. Høyest på ønskelisten er at de ledige tv-frekvensene skal benyttes til mobilt bredbånd.

- Når tv-sendingene digitaliseres er det heller ingenting i veien for at video, eller tv om du vil, er en av tjenestene som overføres i et IP-basert bredbåndsnett. Samtidig håper vi at forholdene legges til rette for interaktive tjenester, sier Jørgen Myrland, administrerende direktør i Cisco Norge til digi.no.

Han frykter at en begrensning i bruken vil gi færre muligheter til å innføre en rekke innovative to-veis tjenester. Frekvensene vil også kunne brukes til å levere bredbånd i områder av landet der bredbåndsdekningen er dårlig, sier Myrland.

Arbeidsgruppen som nå jobber med utnyttelse av tv-frekvensene ønsker å ta med i betraktning en rapport som Europakommisjonen skal legge fram om ledige frekvenser etter at de analoge tv-signalene er avviklet (såkalt digital dividende) som vil kunne gi føringer også for Norge.

Frekvensene kan brukes til mange forskjellige formål og tjenester, blant annet digitalt fjernsyn, mobil-tv, trådløst bredbånd for fast mottak (FWA), mobilt bredbånd/mobiltelefoni og høyoppløsningsfjernsyn (HDTV).

    Les også:

Til toppen