Vil bygge nettverk for IT-kvinner

8. februar starter nettverksbyggingen for kvinner som skal inspirere dem til IT-jobber.

De siste årene har det vært færre enn 10 prosent jenter som har søkt på IT-studier. Samtidig sliter bransjen med lav kvinneandel i IT-jobber. Nå vil 100 kvinner fra IT-bransjen gå sammen for å bygge et nettverk og inspirere hverandre.

Prosjektleder Heidi Austlid i IKT-Norge mener forholdene ligger svært godt tilrette for kvinner som vil jobbe i IT-bransjen, og som nærmest vil være garantert å få jobb.

Første møtet er satt til 8. februar, og det vil der bli lagt fram en undersøkelse som forteller hvordan kvinner i IT-bransjen har det, skriver Aftenposten.

England har gjort en tilsvarende undersøkelse, som avdekket tøffe forhold for kvinner i IT-bransjen. Mange ble ikke hørt, det var lite fleksibel arbeidstid og mange følte de ikke fikk være med på de morsomme prosjektene. Bransjen blir beskrevet som «Old Man's Club».

Nå vil norske IT-kvinner se hvordan forholdene er i Norge. Undersøkelsen skal gi en pekepinn på hvor tiltakene skal settes inn for å få flere kvinner.

Initiativtaker Anne Gretland i Microsoft forteller til Aftenposten om tilbakemeldinger som at kvinner ikke kommer til orde og at menn tar æren for forslag og gjennomføringen av prosjekter kvinner har stått bak.

Tilbakemeldingen fra kvinner er at de vil jobbe med mennesker og ikke teknologi. Nettverksgruppen vil vise til at det er nettopp å forstå kundens behov, og ha en relasjon med mennesker som er en viktig drivkraft i å lykkes med IT.

Til toppen