Vil DajOferte på vekstmarked ,

Det Orkla-eide auksjonsstedet, GiBud, etablerer seg i Polen. Målet er å bli en ledende aktør i det raskt voksende markedet, hvor blant annet QXL.com har gått tungt inn.

Det Orkla-eide auksjonsstedet, GiBud, etablerer seg i Polen. Målet er å bli en ledende aktør i det raskt voksende markedet, hvor blant annet QXL.com har gått tungt inn.

DajOferte, eller GiBud på polsk, vil bli navnet på det norske auksjonsselskapets operasjon i Polen.

Grunnen til at selskapet går inn i det polske markedet er enkel: Det er spådd en enorm vekst i dette markedet i tiden som kommer. I en pressemelding fra GiBud skriver selskapet at det er 4,5 millioner Internett-brukere i Polen mens det er i underkant av 40 millioner innbyggere.

- Det polske markedet har et stort potensiale, både med tanke på vår type tjeneste og det raskt økende antallet Internett-brukere. Inntektene skal på sikt komme fra betaling for annonsene, sier daglig

leder Pål S. Anthonsen i GiBud i en pressemelding.

- Nå er det markedsføring og etablering i markedet som står for tur. Med den teknologiske plattformen vi i dag har er det enkelt å utvikle tjenesten i ny språkdrakt. Kostnaden ved etablering i andre land er i første rekke knyttet til markedsføring. Det er derfor vurdert nøye hvilke markeder vi kan gå inn i uten for høye kostnader. Polen er et godt eksempel på et slikt marked, adderer Anthonsen.

GiBud ble etablert i 1998, og har siden dengang etablert operasjoner i Sverige og Danmark foruten Norge.

Men selskapet må kjempe med det britiske auksjonshuset QXL.com, som i våres kjøpte seg inn i det polske markedet.

Les mer om Polen:

Auksjonsvarp i Polen

Til toppen