Microsofts nye grensesnitt har fått navnet Metro, men det skal fases ut. Nå oppfordres alle ansatte i Microsoft til å bruke betegnelsen "Windows 8-style UI" for å beskrive de helt nye elementene inntil et nytt navn er på plass. Hvorfor? Det er noe mer uklart... (Bilde: Microsoft)

Vil de kverke Metro?

Microsoft vil ikke at navnet skal brukes lengre.

Metro har vært kodenavnet Microsoft har benyttet for å beskrive sitt nye brukergrensesnitt til Windows 8 og flittig brukt av selskapet. Men mye tyder på at de er i ferd med å endre merkevarepolitikk på dette feltet.

Ifølge nettavisen The Verge, som først meldte om denne saken, har Microsoft send et internt notat til flere av sine ansatte der Metro-begrepet tas opp. I notatet skal det fremgå at Microsoft, etter diskusjon med en viktig europeisk partner, har bestemt at de ikke vil fortsette med merkevaren Metro for Windows 8 eller andre Microsoft-produkter.

Ifølge notatet jobber selskapet nå med en erstatningsterminologi for Metro, noe som skal presenteres i løpet av denne uken. Inntil en ny terminologi er å plass blir Microsofts ansatte bedt om å bruke betegnelsen «Windows 8 style UI» når de skal beskrive brukergrensesnittet.

Det er ikke kjent hvorfor Microsoft tar disse grepene, men det er nærliggende å tenke på opphavsrettslige årsaker. Kan virkelig Microsoft ha bommet på så elementære ting i selskapets kanskje mest kritiske produktlansering på mange år?

Journalist Mary Jo Foley i teknologitjenesten Cnet spurte Microsoft om årsaken. Da fremkom det at Metro-navnet var et kodenavn som de brukte i utviklingsfasen, men ettersom produktet går fra en utviklingsfase til en kommersialiserings-fase vil de bruke et annet begrep.

Metro-grensesnittet har gjort seg gjeldene for alle Microsofts oppdaterte produkter, og det kan være frykt for forvirring som gjør at de velger å konsentrere begrepsbruken på hvert produkt i stedet for å bygge opp Metro som begrep. Selskapet avviser til Cnet at de er i noen rettslige konflikter nyttet til Metro-navnet.

    Les også:

Til toppen