Vil de kverke Metro?

Microsoft vil ikke at navnet skal brukes lengre.

Vil de kverke Metro?
Microsofts nye grensesnitt har fått navnet Metro, men det skal fases ut. Nå oppfordres alle ansatte i Microsoft til å bruke betegnelsen "Windows 8-style UI" for å beskrive de helt nye elementene inntil et nytt navn er på plass. Hvorfor? Det er noe mer uklart... Bilde: Microsoft

Metro har vært kodenavnet Microsoft har benyttet for å beskrive sitt nye brukergrensesnitt til Windows 8 og flittig brukt av selskapet. Men mye tyder på at de er i ferd med å endre merkevarepolitikk på dette feltet.

Ifølge nettavisen The Verge, som først meldte om denne saken, har Microsoft send et internt notat til flere av sine ansatte der Metro-begrepet tas opp. I notatet skal det fremgå at Microsoft, etter diskusjon med en viktig europeisk partner, har bestemt at de ikke vil fortsette med merkevaren Metro for Windows 8 eller andre Microsoft-produkter.

Ifølge notatet jobber selskapet nå med en erstatningsterminologi for Metro, noe som skal presenteres i løpet av denne uken. Inntil en ny terminologi er å plass blir Microsofts ansatte bedt om å bruke betegnelsen «Windows 8 style UI» når de skal beskrive brukergrensesnittet.

Det er ikke kjent hvorfor Microsoft tar disse grepene, men det er nærliggende å tenke på opphavsrettslige årsaker. Kan virkelig Microsoft ha bommet på så elementære ting i selskapets kanskje mest kritiske produktlansering på mange år?

Journalist Mary Jo Foley i teknologitjenesten Cnet spurte Microsoft om årsaken. Da fremkom det at Metro-navnet var et kodenavn som de brukte i utviklingsfasen, men ettersom produktet går fra en utviklingsfase til en kommersialiserings-fase vil de bruke et annet begrep.

Metro-grensesnittet har gjort seg gjeldene for alle Microsofts oppdaterte produkter, og det kan være frykt for forvirring som gjør at de velger å konsentrere begrepsbruken på hvert produkt i stedet for å bygge opp Metro som begrep. Selskapet avviser til Cnet at de er i noen rettslige konflikter nyttet til Metro-navnet.

    Les også: