Vil dele opp verdens største teleselskap

En offentlig komité vil dele NTT opp i flere uavhengige selskaper.

En komité nedsatt av innenriksdepartementet i Japan er kommet fram til at NTT, verdens største teleselskap, bør deles opp i flere uavhengige selskaper innen 2010 eller 2011, skriver Financial Times.

NTTs virksomhet er i dag i hovedsak fordelt på fem datterselskaper: mobiloperatøren NTT DoCoMo, NTT Communications som tilbyr rikssamtaler over faste linjer, NTT East og NTT West som tilbyr lokalsamtaler over faste linjer i hver sin del av Japan, og NTT Data som tilbyr IT-tjenester.

Komiteen foreslår at DoCoMo, NTT East og NTT West skilles ut som egne uavhengige selskaper.

Hensikten skal være å sørge for økt konkurranse, spesielt inne bredbånd til private. Oppdelingen må følges av tiltak for å sikre at spesielt NTT East og NTT West ikke bare forblir regionale monopoler.

Det ventes motstand fra flere hold, blant annet NTTs ledelse og det liberal-demokratiske partiet der en intern underkomité nylig innstilte på at man burde vente til 2010 med å diskutere en eventuell omorganisering av NTT.

På den andre siden har konkurrerende mobiloperatører krevet at også DoCoMo, som i dag har en markedsandel på over 50 prosent, må deles opp.

Til toppen