Vil du ha .bank?

Icann åpner slusene for nye toppdomener. .oslo, .opera og .microsoft er aktuelle kandidater.

Vil du ha .bank?

Icann åpner slusene for nye toppdomener. .oslo, .opera og .microsoft er aktuelle kandidater.

Styret i Icann (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), et nonprofit-selskap som har ansvaret for den globale koordineringen av Internetts system for unike identifikatorer, godkjente i går enstemmig en anbefaling som kan føre til at det blir innført en rekke nye navn i Internetts adressesystem.

    Les også:

- Dette åpner for en utvidelse av valgene og mulighetene knyttet til domenenavn, sier Paul Twomet, toppsjef for Icann, i en pressemelding.

Per i dag kan man velge mellom 21 generiske toppdomener, inkludert .com, .org og .info, i tillegg til de flere hundre nasjonale domene, for eksempel .no eller .se.

Med den nye ordningen kan i teorien et hvert ord benyttes som toppdomene. Dette vil trolig også gjelde også ord skrevet med andre tegn enn de 37 latinske tegnene som støttes i dag.

- Dette kommer til å bli svært viktig for framtiden til Internett i Asia, Midt-Østen, Øst-Europa og Russland, sier Peter Dengate Thrush, Icanns formann, i en pressemelding.

En endelig utgave av implementeringsplanen må likevel godkjennes av Icanns styre før den nye prosessen settes i gang. Den endelige versjonen av planen kan ventes i begynnelsen av 2009. Dersom den godkjennes, vil man åpne for søknader til nye toppdomener i andre kvartal av 2009.

Hva det vil koste å få et slikt toppdomene, er ikke avklart. Men tidlige spekulasjoner ligger innen intervallet 50.000 til 2 millioner kroner.

Blant aktørene som har presset på for å få gjennomført en slik oppmykning av reglene, er interessegrupper i flere storbyer. Disse ønsker at henholdsvis .nyc, .berlin og .paris blir gjort tilgjengelige som toppdomener. Spørsmålet er hvem som skal ha rett til å kontrollere disse navnene, siden mange byer har samme navn. Det finnes for eksempel minst 13 byer eller tettsteder i USA som heter Paris.

Ørnulf Storm, seksjonssjef i Post- og teletilsynet, skriver i denne kronikken at medlemslandene i Icann-komitéen Govermental Advisory Committee mener Icann bør unngå at navn på land, territorier eller steder uten avtaler med relevante regjeringer eller offentlige myndigheter. Men det virker ikke som om Icann-styret har tatt hensyn til dette, siden slike navn spesifikt nevnes som noe som kan bli mulig.

Men også på andre områder kan det oppstår konflikter. Et område er i tilknytning til varemerker. Icann skriver at varemerker ikke automatisk vil være reserverte. Men det vil finnes en protestbasert mekanisme hvor varemerkeeiernes argumenter for beskyttelse vil bli vurdert.

Også ord som anses som støtende kan bli nektet brukt i toppdomener. En prosess for håndteringen av protester vil bli ledet av en internasjonal meklingsgruppe som vil ta utgangspunkt i et antall internasjonale avtaler. Icann skal ikke være beslutningstaker i slike konflikter.

I tilfeller hvor flere søker om det samme toppdomenet, legger Icann opp til en auksjonsordning.

    Les også:

Til toppen