Vil erstatte alle datakabler med laser

Lightfleet skal tilby en løsning som skal kunne erstatte servernes dataledninger med laserforbindelser.

Vil erstatte alle datakabler med laser

Med stadig høyere behov for rask kommunikasjon mellom komponentene i datamaskiner, i tillegg til at antallet komponenter med kommunikasjonsbehov blir stadig flere, blir systemene som skal formidle dataene, stadig mer komplekse. Samtidig har dagens ledningsbaserte sammenkoblinger klare kapasitetsbegrensninger, noe som fører til at prosessorene i systemet må bruke mye tid på å vente på data eller instruksjoner.

Amerikanske Lightfleet annonserte denne uken at selskapet har utviklet og snart vil markedsføre et alternativ til dagens ledningbaserte sammenkoblinger. Dette gjøres med flerkanals kringkasting av lys.

Lightfleets optiske sammenkoblingteknologi, Corewave, hermer etter hvordan naturlige databehandlingssystemer, som den menneskelige hjernen, fungerer. Alle komponentene i systemet vil ha direkte og dedikert forbindelse med alle de andre komponentene.

Lightfleet har utviklet Corowave-teknologien i løpet av de siste fire årene. I august i fjor demonstrerte selskapet et prototypsystem med 16 noder. I juli i år planlegger selskapet og levere det første systemet som er basert på Corowave-teknologien, en kraftig server som foreløpig har kodenavnet Beacon.

For å eliminere flaskehalsene i datakommunikasjonen inne i datasystemene, tar Corowave-teknologien i bruk en rekke optiske sendere, mottakere, linser og et speil. Lyset stråles kontinuerlig og reflekteres internt i systemet ved å benytte disse komponentene.

    Les også:

Fordi lyset kan levere data svært raskt, samtidig som det kan spres utover og bli reflektert, vil alle dataene som lyses frakter være tilgjengelig for alle de tilkoblede komponentene til enhver tid. Hver komponent vil automatisk velge ut og motta de dataene som kreves og ignorere resten.

Systemet skal både være kompakt og være lite effektkrevende. Det har heller ingen bevegelige deler, noe som skal gjøre det egnet for datamaskiner med ulike formfaktorer. Man kan også tenke seg teknologien bruk i andre enheter hvor mange kommunikasjonsporter skal kobles sammen, for eksempel i en svitsj.

Illustrasjonen nedenfor viser hvor mange ledninger som behøves for å koble sammen ulike antall kommunikasjonsporter.

Illustrasjonen nedenfor viser hvordan Corowave fungerer i praksis. Hver enkelt komponent kan sende og motta lys innenfor et felles område. Lyset spres først ut over hele området, for så å samles igjen ved hver mottaker. Men i stedet for å plassere komponentene på hver sin side av området, kan man samle komponentene på den ene siden og montere et speil på den andre (se den nederste illustrasjonen). Da vil alle komponentene kunne kommunisere direkte med hverandre, i tillegg til at man sparer plass.

Selv om teknologien har vekket interesse, blant annet innen vitenskapelige miljøer, er andre skeptiske. Til Wall Street Journal sier Steve Scott, teknisk sjef hos Cray at dagens elektroniske sammenkoblinger innen slike maskiner allerede distribuerer data på en adekvat måte.

- Den virkelige flaskehalsen finnes i forbindelsespinnene på brikkene som begrenser hvor raskt de kan sende og motta data, sier Scott. Han spør derfor om laserbaserte forbindelser er verdt den ekstra kostnaden.