JUSS OG SAMFUNN

Vil få fram sannheten om stråling og IT-utstyr

IKT-Norge vil samle myndigheter, forskere og folk som plages av stråling fra tele- og IT-utstyr.

1. apr. 2008 - 11:08

Mobil telefoni og trådløs datakommunikasjon innebærer at stadig flere elektromagnetiske felter omgir oss i hverdagen. Forskningsresultater tenderer til å avvise at dette skulle innebære noen helseskade. Samtidig klager et voksende antall mennesker over helseplager som de mener kan skyldes overfølsomhet for elektromagnetisk stråling.

I Norge har Miljøvernforbundet, med Kurt Oddekalv og Sissel Halmøy i spissen, bidratt til å dra opp en mediedebatt om sammenheng mellom helseplager og stråling fra IKT-utstyr som mobilmaster, WLAN-aksesspunkter og mobiltelefoner.

De peker på at mange mennesker er blitt syke etter utbyggingen av Trådløse Trondheim, der store deler av Trondheim sentrum er dekket av et felles trådløst datanett (WLAN). Miljøvernforbundet anmeldte Trondheim Kommune for brudd på Plan- og Bygningsloven §16-2, og har også påklaget brudd på bestemmelsen inn for Fylkesmannen i Sørtrøndelag. Fporbundet sier de vil fortsette å påklage alle kommuner som innfører trådløse nett uten konsekvensutredning, til fylkesmennene.

Miljøvernforbundet understreker at poenget ikke er å avskaffe Internett og mobiltelefoni, men gjøre de grep som er nødvendig for unngå å skade befolkningen.

    Les også:

Skepsisen til stråling fra mobiltelefoni og trådløse datanett er ikke begrenset til Norge. Før jul meldte franske aviser om et tilfelle i Paris: En brukeraksjon tvang et lokalt bibliotek til å slå av sitt trådløse datanett, fordi beboere i nabolaget mente å kunne påvise at mange fikk plager fra det tidspunktet nettet ble slått på.

24. april arrangerer IKT-Norges brukerforening Nortib (Norsk Tele- og informasjonsbrukerforening) et seminar med temaet Stråling fra telekomutstyr, er det farlig? Eller kan vi friskmelde mobilmaster, trådløse nettverk og telefoner?.

I innbydelsen til seminaret, som er åpent for alle, heter det blant annet:

- IKT-Norges brukerforening NORTIB mener at en debatt rundt dette temaet er nødvendig. Vi ønsker å skape et nyansert bilde der vi i størst mulig grad baserer oss på fakta, men der vi også setter fokus på usikkerheten som tross alt finnes rundt risikoen ved alt trådløst utstyr som vi omgir oss med i hjem og på arbeidsplass og skole. Kan vi være trygge på at de elektromagnetiske bølgene er ufarlige? Er det enkelte miljøer som bør skånes for elektromagnetisk stråling? Og hva skyldes det ubehag og i verste fall de sykdomstegn som karaketeriseres som el-allergi? Kan vi stole på anbefalingene fra Statens Strålevern? Er hele debatten storm i et vannglass, hvor en håndfull mennesker med udefinerte lidelser forsøker å skru tiden 20 år tilbake.

På talelisten står forskere fra NTNU, Høgskolen i Sør-Trøndelag, miljøaktivist Kurt Oddekalv fra Miljøvernforbundet, Statens Strålevern, Sosial- og helsedirektoratet, Post- og teletilsynet, Yrkesorgansisasjonenes sentralforbund, Foreningen for el-overfølsomme og nettoperatører. Program og påmeldingsskjema er lagt ut på Nortibs nettsted.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.