Vil fjerne miljøgifter fra PC-er

Miljøvernminister Knut Arild Hareide vil innføre forbud mot bruk av miljøgifter i forbrukerprodukter som i PC-er og telefoner.

Miljøvernminister Knut Arild Hareide vil innføre forbud mot bruk av miljøgifter i forbrukerprodukter som i PC-er og telefoner.

Miljøvernministeren ber nå Statens forurensningstilsyn utrede mulighetene for å innføre et generelt forbud mot bruk av miljøgifter i forbrukerprodukter.

Miljøgifter finnes i produkter vi omgås til daglig, som for eksempel i PC’er, telefoner og klær.

Miljøgifter er kjemikalier som representerer en langsiktig trussel mot naturmiljøet og menneskers helse. Miljøgiftene brytes svært langsomt ned, hoper seg opp i levende organismer og kan føre til uopprettelige langsiktige skader, skriver Miljøverndepartementet i en pressemelding.

- Et forbud mot bruk av miljøgifter i forbrukerprodukter vil bidra til å nå regjeringens mål om å stanse alle utslipp av miljøgifter innen 2020, sier Hareide.

Hittil er bruk av miljøgifter regulert gjennom forbud mot enkeltstoffer eller enkelte bruksområder. Det nye grepet som nå skal utredes er muligheten for å gjøre det forbudt å bruke miljøgifter i forbrukerprodukter uavhengig av bruksområde, mens unntakene vil omfatte enkeltstoffer eller bruksområder.

Når Statens forurensningstilsyn utreder utformingen av et generelt forbud, skal behovet for unntak for enkeltstoffer eller bruksområder vurderes. I vurderingen skal det tas hensyn til de grenser internasjonale avtaler legger for mulighetene for å regulere enkelte stoffer og bruksområder.

I prosessen med utredningen av et generelt forbud vil Statens forurensningstilsyn involvere berørte parter og organisasjoner med kunnskap om problemstillingen, som blant annet Grønn Hverdag. Det omfattende utredningsarbeidet skal være ferdigstilt høsten 2006.

Til toppen