Vil fjernstyre rotter for å finne bomber

Rotter med elektroder i hjernen og en radiomottaker på ryggen kan fjernstyres inn i usikre områder for å finne bomber eller jordskjelvofre. Dette hevder forskere ved State University of New York.

Rotter med elektroder i hjernen og en radiomottaker på ryggen kan fjernstyres inn i usikre områder for å finne bomber eller jordskjelvofre. Dette hevder forskere ved State University of New York.

"Roborottene" kan styres fra en datamaskin opp til 500 meter unna. Dyrene vil ha en elektrode koblet til lystsenteret i hjernen, i tillegg til to elektroder som simulerer impulser fra venstre eller høyre værhår. På denne måten er det mulig å få rottene til å løpe, klatre, hoppe eller snu.

Forsøk av denne typen er allerede blitt gjort i labyrinter. Til å begynne med fikk dyrene en lykke-impuls når de handlet riktig. Men etter hvert lærte de å snu seg uten noen form for belønning, sier forskerne til tidsskriftet Nature.

Ved hjelp av et satellittbasert navigasjonssystem er det mulig til en hver tid å vite hvor rottene befinner seg. Rotter har utmerket luktesans, og kan trenes til å finne mennesker eller eksplosiver. På denne måten kan de spille en rolle i arbeid i katastrofeområder.

Forskerne innrømmer at det å manipulere dyrs bevissthet og atferd kan reise etiske spørsmål. De påpeker likevel at rottene lever fullstendig normale liv når de ikke har på seg deg ryggsekken med radiosender og elektroder.

- De er ikke zombier, de arbeider med instinktene sine, sier en av forskerne.

Til toppen