Vil flytte til Vista så fort som mulig

De fleste vil vente til Microsoft lapper Vista, men har Microsoft fått med Universitetet i Oslo.

Vil flytte til Vista så fort som mulig

Mange bedrifter og analyseselskaper har uttrykt skepsis til den umiddelbare nytten av å ta i bruk Windows Vista i bedriften. Mange ønsker i hvert fall å vente på den første servicepakken, som trolig kommer senhøstes i år, for de tar en beslutning om en overgang.

Men det finnes unntak, og Universitetet i Oslo er blant dem som ikke ser noen umiddelbar grunn til å vente med Vista. Dette er en prestisje-kontrakt for Microsoft, for Universitet i Oslo er en mektig og viktig aktør i den norske IT-bransjen - både som en av de ledende IT-skolene i landet og som Internett-pioneer. I tillegg er Universitetet en gigant-kunde.

Denne uken startet universitet under ledelse av Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) med et omfattende pilotprosjekt, som til syvende og sist skal gi et beslutningsgrunnlag for om Vista skal kunne erstatte Windows XP på universitets PC-er.

Per i dag har Universitetet i Oslo (UIO) omtrent 12.500 Windows-baserte PC-er. Alle benytter Windows XP. Antallet klientmaskiner med andre operativsystemer, for eksempel Linux, Mac OS X eller Solaris, er langt mindre. De fleste av de alternative systemene benyttes ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

På serversiden benytter UIO blant annet Red Hat Linux, Solaris og Windows Server 2003.

Thomas Øverland, overingeniør ved USIT forteller til digi.no at USIT har testet Vista siden de første betautgavene kom, mens de lokale IT-ansvarlige ved universitetet har fått kjøre det siden Vista ble lansert i november i fjor. Dette har vært manuelle installasjoner.

Denne uken skal Windows Vista for første gang gjøres tilgjengelig for vanlige brukere ved universitetet.

– Hver bruker må akseptere risikoen, for det er ikke alle administrasjonssystemer og slikt som fungerer. Dette skyldes blant annet manglende støtte for Internet Explorer 7, sier Øverland, men opplyser at dersom noen skulle få store problemer, er det ikke vanskelig å gå tilbake til Windows XP igjen.

Øverland og hans sjef, Øyvind Waal, sier at brukerne som til nå har testet Vista, melder om at det er liten forskjell i forhold til XP, bortsett fra at Vista er fint å se på. I tillegg er det enkelte programmer som ikke fungerer.

Waal er sjef for seksjonen ved USIT som har ansvaret for utvikling og drift av UIOs Windows-systemer. Seksjonen har mellom 25 og 30 ansatte. Den har lite med direkte brukerstøtte å gjøre, dette overlates til lokale IT-ansvarlige som også fungerer som en ressurs på spesialiserte programvarepakker som ikke er en del av standardinstallasjonen.

Under pilotprogrammet skal all Windows-programvare som benyttes ved universitetet testes. En annen grunn til at USIT ikke ruller ut Vista for fullt allerede nå er, er knyttet til antivirusløsningen universitetet benytter. I dag benyttes F-Secure, men det finnes ingen corporate-utgave av dette for Vista ennå.

Det er mye funksjonalitet knyttet til sikkerhet, administrasjon og utrulling som er hovedårsakene til at USIT nå ønsker å en overgang fra Windows XP til Vista. Universitet har en campus-avtale med Microsoft, så det er ingen ekstra lisenskostnader knyttet til overgangen.

USIT benytter automatisk installasjon av Windows-maskinene ved hjelp av imagefiler, Ghost og egenkomponerte Perl-skript. Med Vista vil Ghost bli helt borte, mens USIT fortsatt vil benytte egne skript, siden dette gir mer frihet. Tilleggsprogramvaren til større avdelinger distribueres normalt ved hjelp av en Tivoli-løsning, men de lokale IT-ansvarlige installerer mer spesialisert programvare det bare er behov for lokalt.

Ved feil og problemer på maskinene, «blåses de rene», det vil si at alt reinstalleres.

– Vi gidder ikke bruke tid på feilsøking, sier Waal. Reinstallering må gjøres med omtrent 200 maskiner i uka, ikke minst på terminalstuene som er åpne for studentene.

Blant de nyhetene i Vista Øverland ser mest fram til, er mulighetene for offline oppdatering av image-filer.

– Dette vil spare oss for mye tid når vi skal oppdatere drivere og patcher, selv om løsningen fortsatt vil kreve tilpasning. Men nå kan vi bygge et image ved å plukke moduler, sier Øverland.

– Microsoft har endelig begynt å tenke stordrift for installasjon, sier han.

Øverland trekker også fram at de sentrale delene av Vista er språkuavhengige, noe som både åpner for å benytte både norsk og engelsk i operativsystemet.

– Med tidligere versjoner har det skjedd at patcher kommer senere til de norske utgavene, men dette blir ikke lenger et problem med Vista, sier Waal.

USIT håper nå å klare seg med stort sett bare ett image. Dette er mulig på grunn av standardisering av maskinvaren på tvers av universitetet.

Øverland trekker muligheten for å benytte Key Manager Server for å slippe aktivering av hver Windows-installasjon. Han legger til at løsningen var vanskelig å sette opp, men at tjenesten nå fungerer bra. Løsningen skal dessuten bli bedre med Longhorn Server som trolig kommer senere i år.

Øverland og Waal mener også krypteringsmulighetene i Vista er interessante, og at de på sikt vil tas i bruk. Men man er ikke helt der ennå.

Øyvind Waal, Tom Jøran Rønning og Thomas Øverland ved USIT

USIT har også under dagens Windows XP-regime lagt streng vekt på at brukerne ikke skal være logget inn med administratorrettigheter. Det vil man fortsette med under Vista, men spesielle brukere vil få tilgang til å gjøre mer samtidig som de blir underlagt User Account Control-systemet (UAC) i Vista.

Waal mener at Vista foreløpig ikke har så mye å si for brukerne, siden det meste av nyhetene finnes under panseret. Men han trekker fram muligheten for brukere av bærbare PC-er til å legge til trådløse tilknytninger uten å måtte være logget på som administrator, som nyttig.

Når pilotperioden er over, vil produksjonsperioden starten. Dette vil skje enten den 1. oktober eller den 1. januar. I begynnelsen vil brukerne bli oppfordret til å bytte, ved et senere tidspunkt vil det annonseres en dato for kutt av vedlikeholdet av Windows XP.

Waal har et håp om å slutte å bruke XP allerede til våren, men tror nok det først vil skje til høsten. Han sier USIT lenge har vært tidlig ute med å forby eldre systemer, fordi man da kan skru av bakoverkompatibilitet i domenet. I tillegg er det selvfølgelig enklere å drifte kun ett operativsystem.

Det understrekes også at det kun er 32-bits utgaven av Vista som skal innføres.

– Det blir ikke noe 64-bits før XP er ute. Det er noe sug etter 64-bits på grunn av minnebehov, men samtidig utfordringer på grunn av at denne utgangen kun støtter signerte drivere, sier Waal og forteller at universitetet fortsatt bruker DOS-baserte styringsmaskiner for instrumenter det ikke finnes nyere drivere til.

Når det gjelder PC-ene de ansatte ved universitet bruker, mener Waal at de aller fleste av disse er fullt i stand til å kjøre Vista.

– Utskiftningstakten ved UIO er i verste fall på fire år, men vi har en stund kjøpt maskiner med 1 GB minne, sier Waal. Han har liten tro på oppgradering av maskinvaren til PC-ene og forteller at det er veldig sjelden at PC-ene åpnes i det hele tatt.

Universitetet kjøper inn maskiner på anbud og velger da to leverandører. Dette er for tiden Dell og HP, samt Lenovo på bærbart.