Vil forby kopisperrer og opplyse om fildeling

Ny norsk organisasjon vil samle fildelere og underholdnings­bransjen om felles standpunkt.

Vil forby kopisperrer og opplyse om fildeling

Ny norsk organisasjon vil samle fildelere og underholdnings­bransjen om felles standpunkt.

Underholdningsbransjen har altfor lenge fått lov til alene å prege synet på ny teknologi og kulturelle nyvinninger.

- Vi vil jobbe for at teknologiske framskritt blir tatt i bruk slik at de kan tjene både forbrukere og artister.

Det skriver den nyetablerte organisasjonen FriBit på sine nettsider.

De ønsker å jobbe med å sette fart i debatten rundt ulovlig fildeling. Målet med initiativet er å komme fram til løsninger som fungerer best mulig for alle.

Interesseorganisasjonen skriver i en pressemelding at de håper både forbrukere og fildelere blir fornøyd med tilbudet, samtidig har de et ønske om at artister, produsenter og filmskapere får betalt for sitt arbeid.

- Det finnes flere måter å gjøre dette på, men så langt har ingen tilfredstillende løsninger kommet på banen, skriver FriBits kontaktperson Svenn-Arne Dragly i meldingen.

For å kunne legge press på underholdningsbransjen og politikere håper organisasjonen at de får mange medlemmer. Og det er gjennom frivillig arbeid de håper å kunne bidra til en konstruktiv debatt om fildeling.

FriBits nettsider skal gi informasjon om hva fildeling innebærer og hvilke konsekvenser dette har. Organisasjonen opplyser at de søker å være nøytrale og partipolitisk uavhengige. De vil således ikke representere en bestemt side i debatten om ulovlig fildeling.

Fanesaker

Organisasjonen lister opp følgende saker de spesielt er opptatt av:

  • Skape gode muligheter for å leve av å lage underholdning og kunst.
  • Hindre trangsynt egeninteresse fra å ødelegge for kulturelle og teknologiske framskritt.
  • Lovfeste forbrukernes rettigheter til å kopiere materiell de betaler for.
  • Forby kopisperrer på produkter som lovlig kan kopieres til backup og venner.
  • Forby DRM i dagens form.

Den nystartede organisasjonen ønsker seg nå hjelp fra frivillige som kan tenke seg å bidra. Blant prosjekter de ønsker å starte er en fri kultur-database som skal gi mulighet til å laste ned materiell gratis og lovlig.

Medlemskap koster 100 kroner årlig, og gir stemmerett og adgang til medlemsmøter. Pengene skal blant annet gå til drift av nettsider, og finansiering av arrangementer og møter.

    Les også:

Til toppen