Vil forby mobilprat bak rattet

Samferdselspolitiker Inge Myrvoll (SV) vil forby all mobiltelefonbruk i bil, også hands-free-apparater.

Samferdselspolitiker Inge Myrvoll (SV) vil forby all mobiltelefonbruk i bil, også hands-free-apparater.

Lederen i Stortingets samferdselskomité, SVs Inge Myrvoll, ser ingen grunn til å vente med å innføre et slikt forbud. I et intervju med VG i dag, sier Myrvoll at han vil fremme et eget lovforslag raskt, dersom Samferdselsdepartementet behandling av et liknende forslag trekker ut i tid.

Myrvoll tar til orde for et svært strengt lovverk. Ikke bare vil han forby bruk av håndholdte apparater, også hands-free-løsninger bør forbys i trafikken, mener SV-politikeren.

- Det er like farlig å snakke i mobiltelefonen mens du kjører som det er å sette seg bak rattet med 1,0 i promille, sier Myrvoll, som støtter seg til en fersk kanadisk undersøkelse. Denne viser også at det er fire ganger så stor ulykkesrisiko forbundet med å bruke mobiltelefon mens man kjører bil som med ikke å gjøre det.

Myrvoll sier til avisen at han mener det blir like enkelt å håndheve et eventuelt lovforbud mot mobiltelefonbruk i bil som det er å kontrollere at bilbeltepåbudet blir overholdt.

Til toppen