Vil forene skrivebordet med nettet

Med sin nestegenerasjons Lotus Notes-klient, gjør Lotus et siste fortvilet forsøk på å vinne tilbake kontrollen over skrivebordet fra Netscape og Microsoft.

Den kommende utgaven av Notes-klienten, med kodenavnet Maui, blir av Lotus lansert som en øy med brukerbekvemmelighet mellom nettleseren og operativsystemet.

Maui skal leveres sammenmed Notes/Domino 5.0 i midten av 1998. Det vil gi Notes-brukerne et ekstra alternativ til Microsofts Active Desktop og Netscapes Communicator. På samme måte som Microsoft og Netscape, håper Lotus på å krysse det beste ved sin egen teknologi med den standardbaserte friheten til weben.

Mange IT-ansvarlige i bedrifter som bruker Notes håper at Lotus vil gjøre det mulig å bygge på deres eksisterende teknologi for å beskytte deres investeringer. Det er ifølge InfoWorld Electric 13 millioner brukere av Notes-klienten.

- Nå som Lotus har forbedret sin støtte for Internett-standardene i selskapets Domino-server i forbindelse med lanseringen av versjon 4.6 i september, samarbeider selskapet nå med sitt moderselskap, IBM, for å omarbeide klienten til å tilby et universelt grensesnitt for arbeidsgrupper og intranett, sier Nick Shelness, senior meldingsarkitekt ved Lotus, til InfoWorld Electric.

Noen analytikere mener at Maui kan tjene på forvirringen i markedet angående kryssningene av operativsystem og nettlesere som nå florerer.

- Med Communicator har Netscape slått sammen flere applikasjoner og på en lite vellykket måte forsøkt å få dem til å se ut som ett grensesnitt, sier David Marshak, visepresident ved konsulentfirmaet Patricia Seybold Group, til InfoWorld Electric.

- Microsoft beveger seg på en uklar måte, forsetter han.

- De vil har et enkelt område, men er ikke sikre på hva det er: Active Desktop i Windows 98 eller Internet Explorer. Eller det kan være Exchange-klienten, Outlook.

Tiden løper imidlertid ut for Maui, som nå ventes fire måneder senere enn den opprinnelige lanseringsdatooen i januar 1998. En utgave av Active Desktop leveres jo allerede med Internet Explorer 4.0, og en konkurrerende teknologi fra Netscape er også underveis.

Maui kan også komme til kort når det gjelder pris. Internet Explorer er gratis. Notes/Domino 5.0, som Maui klienten blir en integrert del av, vil ikke bli gratis.

Nettlesere fra Microsoft og Netscape har også forbedret funksjonaliteten til teknologier slik som e-post. Samtidig brukes web-klienter mer og mer i bedriftsmiljøene.

Representanter for Lotus håper likevel at Maui vil skreve over skillet mellom rike, begrensede klient/server-klienter og svake, allestedværende Internett-klienter.

- Disse forskjellige typene av klienter vil konvergere, du trenger fordelene med begge, sier Shelness.

- Dette er problemet alle produsentene prøver å løse.

Med Maui vil Lotus aksellerere migrasjonen av selskapets Notes klient til et miljø basert på Internett-standarder som Messaging Dynamic HTML og MIME4.

- Mauis brukergrensesnitt vil bli radikalt forandret, en ny integrert klient som vil være veldig intuitiv, forteller Shelness.

Lotus jobber med å gjøre Maui-grensesnittet til et felles, foretrukket domene for meldings- , gruppevare og intranett-applikasjoner for brukere av PC-er, håndholdte enheter og NC-er.

Til toppen